Bedrijfsoverdracht

Geschreven door:

|

1 januari 2012

|

Gepost in:

Veel ondernemers krijgen er in hun leven mee te maken: bedrijfsoverdracht. Een belangrijk moment dat veelal volgt na een leven van hard werken.

Bedrijfsoverdracht is het moment waarop idealiter verwachtingen en praktijk samenvallen. Daarom is het erg belangrijk om op tijd te beginnen met het voorbereiden van en op de overdracht. Helaas komt het in de praktijk vaak voor dat de verwachtingen van de ondernemer de realiteit overstijgen. Zeker sinds economische tegenspoed sinds de bankencrisis in 2008 zijn bedrijven vaak helaas minder waard dan een ondernemer denkt. Uit onderzoek blijkt dan ook dat een lage waardering bedrijfsoverdracht vaak in de weg staat.

Voortzetting
In onderzoeken geven eigenaren van familiebedrijven steevast aan dat zij graag zien dat de bedrijfsoverdracht binnen de familie plaatsvindt. Voortzetting van de zaak door zoon, dochter of ander familielid betekent voorzetting van de naam en het behoud van trots. Een wat langer lopende trend is echter dat familiebedrijven steeds vaker overgaan naar een eigenaar buiten de familie.

Meerderheidsbelang
Het bedrijf over doen aan iemand buiten de familie wil niet per definitie zeggen dat de familie geen aandeel meer heeft in het bedrijf, maar wel dat iemand van buiten de familie een meerderheidsbelang heeft. Hierbij is een constructie denkbaar dat het aandelenpakket in stappen geheel overgaat naar de nieuwe eigenaar. Een goede manier voor de familie om de (emotioneel beladen) overdracht vloeiende te laten verlopen en voor de nieuwe eigenaar een manier om gebruik te maken van de kennis die bij de familie aanwezig is.

Menselijke kant
Bedrijfsoverdracht doet meteen een belletje rinkelen over financiële zaken en contractuele afhandelingen, maar de menselijke kant van bedrijfsoverdracht mag daar niet door worden ondergesneeuwd. Of de overdracht nu binnen de familie plaatsvindt of met een externe nieuwe eigenaar; wie zijn ziel en zaligheid in zijn onderneming heeft gestopt, die zal moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Aandachtpunten
De invulling van de bedrijfsoverdracht varieert dus en kan afgestemd worden de wensen van verkoper en koper. Enkele generieke punten zijn echter erg belangrijk bij alle bedrijfsoverdrachten. De voornaamste zijn:

• Start vroegtijdig met (het oriënteren op) bedrijfsoverdracht
• Zet een tijdspad uit voor de overdracht
• Schakel (informele) adviseurs in voor een eerlijk en gebalanceerd beeld
• Zoek een goede verhouding tussen transparantie en het onnodig weggeven van belangrijke informatie
• Indien mogelijk, let op een splitsing tussen pand en bedrijf

Meer informatie: bedrijfsoverdacht

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

Is uw bedrijf voorbereid op de toekomst? Doe de scan!
Twee internationale onderzoeken onder familiebedrijven
Hoge erfbelasting treft Nederlandse ondernemers

About Author

Mensink

Dennis Mensink heeft een achtergrond in de journalistiek. Samen met Koos Plegt is hij auteur van het boek De Kleine Gids voor ZZP'ers. Hij schreef in het verleden onder meer voor NRC Handelsblad, AD en FEM en was hoofdredacteur van enkele ondernemerstitels.

(1) Reader Comment

  1. S. Schetters, Sketch Capital BV
    22 augustus 2012 at 22:21

    Als tip wil ik graag toevoegen dat het enorm belangrijk is niet enkel naar de waarde die het bedrijf voor jezelf heeft te kijken. De waarde die de koper voor het bedrijf heeft is ook enorm belangrijk. Helemaal wanneer verkocht wordt aan een extern persoon buiten de familie. Het geeft het speelveld aan van de maximale prijs die de koper kan betalen boven jouw waarde en tegelijkertijd waarde creëert met de deal. Veel verkopers laten zich onderhandelen tot een prijs gelijk aan hun waarde. Hiermee laten ze vaak aanzienlijk kapitaal liggen. Als je weet dat de waarde die de koper heeft voor het bedrijf substantieel hoger ligt dan jouw waarde, dan mag je best een premium boven jouw waarde onderhandelen. Zolang de waarde van de verkoper inclusief ontvangen premium lager ligt dan de waarde van de koper creëren beide partijen waarde met de deal.

Geef een Reactie