Relatiebeding: verwijzen naar personeelsreglement is onvoldoende

Geschreven door:

|

14 juli 2017

|

Gepost in:

Als uw werknemer ontslag neemt en bij de concurrent aan de slag gaat, dan wilt u natuurlijk niet dat hij uw klanten en relaties meeneemt of informatie over uw bedrijf gebruikt bij zijn nieuwe werkgever. Om dit te voorkomen wordt in de arbeidsovereenkomst van onze klanten, waaronder voornamelijk familiebedrijven, vaak een concurrentie- of relatiebeding opgenomen.

Door: Alfred Busink, Flynth adviseurs en accountants

Een concurrentiebeding verbiedt (of beperkt de mogelijkheden van) uw werknemer om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode in dienst te treden bij een concurrent of om een concurrerend bedrijf te starten.

Relatiebeding
Een relatiebeding gaat iets minder ver en verbiedt (of beperkt de mogelijkheden van) uw werknemer om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode:

  • werkzaamheden voor uw klanten of relaties te verrichten
  • uw klanten of relaties (actief) te benaderen

Een relatiebeding kan op alle of enkele klanten en relaties betrekking hebben.

Forse boete
Om ervoor te zorgen dat uw werknemer zich aan de afspraken houdt, wordt op overtreding van het concurrentie- of relatiebeding vaak een forse boete gezet. De rechter kan zowel de periode waarvoor het relatiebeding geldt als de hoogte van de boete matigen.

Dat overtreding van een relatiebeding al heel snel aan de orde kan zijn, ondervond een werknemer die volgens de rechter het relatiebeding had geschonden. De desbetreffende werknemer had een bepaalde relatie geaccepteerd via LinkedIn. Daarom moest hij een boete betalen.

Concurrentie- of relatiebeding niet altijd mogelijk
Toch kunt u niet in alle gevallen een concurrentie- of relatiebeding overeenkomen of daarop een beroep doen. Dit is het geval in de onderstaande situaties.

– Tijdelijke contracten                                      

Bij tijdelijke contracten kunt u een concurrentie- of relatiebeding alleen opnemen als u bij het aangaan van het beding schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ontbreekt de motivering, dan geldt het beding niet.

– Verwijtbaar handelen of nalaten werkgever

Het concurrentie- of relatiebeding vervalt als beëindiging of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werkgever.

– Het beding is niet schriftelijk aangegaan

Concurrentie- en relatiebedingen moeten altijd schriftelijk worden aangegaan. Mondelinge afspraken gelden niet. Dat concurrentiebedingen schriftelijk moeten worden aangegaan was al lange tijd duidelijk. Of dat ook zo is voor relatiebedingen? Hierover werd tot voor kort nog verschillend gedacht.

Inmiddels is hier duidelijkheid over gekomen. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat het schriftelijkheidsvereiste óók geldt voor relatiebedingen.

Meer weten over dit onderwerp? Bezoek http://bit.ly/relatiebedingflynth of neem contact op met Flynth via juridisch@flynth.nl of telefoonnummer 088-2367620.

 

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

Onderzoek Tilburg Institute for Family Business (TiFB)
Hoe sterke waarden binnen familiebedrijven zorgen voor hoge rendementen voor investeerders
Subsidie voor opvolgers familiebedrijven in Overijssel

About Author

Fambizz

Comments are closed.

Geef een Reactie