2017 wordt rampjaar voor honderden melkveehouderijen

 In Bestuur & Personeel

De Nederlandse melkveehouderij heeft een rampjaar voor de boeg. Door aanhoudend slechte melkprijzen en de invoering van fosfaatrechten in Nederland moeten bijna 2.000 boeren volgend jaar hun bedrijf sluiten. Dat is de verwachting van ondernemersorganisatie LTO Nederland en financier Rabobank. Voor veel familiebedrijven in de sector is dit slecht nieuws. Maar liefst een tiende van de melkveehouders zal in 2017 het boerenbedrijf moeten opdoeken. Dat komt neer op ongeveer 1.800 ondernemers. De zuivelsector krimpt al tijden, maar dit aantal ligt veel hoger dan in voorgaande jaren. Gemiddeld stopt jaarlijks drie tot vijf procent van de melkveehouders met het bedrijf, vaak vanwege opvolgingsproblemen.

Rabobank
Wiebren van Stralen van LTO Nederland zegt in het vakblad Boerderij dat de financiële situatie op veel boerderijen verslechtert omdat de boeren extra kosten maken vanwege de invoering van een systeem van fosfaatrechten in Nederland. Die heffing komt bovenop de slechte melkprijzen en de relatief hoge voerkosten.

Vooral ondernemers die recent hebben geïnvesteerd in uitbreiding van hun bedrijf en hun veestapel hebben het zwaar te verduren. Een groep van driehonderd melkveehouders koerst aan op een faillissement, waarschuwt LTO Nederland.

Rabobank heeft voor twaalf miljard euro aan leningen uitstaan in de zuivelsector en is daarmee veruit de grootste financier van de sector. Volgens Ruud Huirne, directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank, heeft een derde van de Nederlandse melkveehouders financiële problemen en staat onder begeleiding van Bijzonder Beheer. Dat is de afdeling van de bank die probleembedrijven onder verscherpt toezicht stelt.

Sanering
Over de situatie in de Nederlandse melkveehouderij zijn al langer zorgen. De Rabobank pleit daarom voor drastische hervormingen. In een column afgelopen zomer zei Huirne dat het geen optie is om “vijf jaar af te wachten”. De bank stuurt aan op een sanering van de zuivelsector. ‘Toekomstgerichte ondernemers’ moeten volgens Huirne vooruit worden geholpen, de zwakke spelers kunnen beter met hulp van de overheid en Rabobank hun bedrijf liquideren.

Recommended Posts