3 valkuilen bij bedrijfsoverdracht

Het is geen nieuws dat bij het overdragen van een familiebedrijf rekening moet worden gehouden met een aantal zaken. We noemen drie veelvoorkomende valkuilen die een grote rol kunnen spelen bij de voortzetting van een familiebedrijf door iemand binnen, of juist buiten de familie.

Door: Gastblogger

Valkuil 1: De opvolger is niet capabel genoeg

Bij opvolging binnen de familie kan het gebeuren dat degene die het bedrijf voort moet zetten, minder of zelfs niet in staat blijkt te zijn het familiebedrijf te leiden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De toegenomen verantwoordelijkheid kan een te grote last op de schouders van de opvolger leggen. Ook is het mogelijk dat de hij de benodigde ervaring mist. Een belangrijk onderdeel van bedrijfsopvolging is daarom het tijdig uitstippelen van een overdrachtsplan, compleet met een kritische analyse van de capaciteiten van de opvolger. Het gebeurt namelijk niet zelden dat deze om emotionele redenen wordt geselecteerd, in plaats van op basis van een rationele analyse van kennis en kunde.

Valkuil 2: Gebrek aan extern expert

Bedrijfsopvolging omvat niet alleen het beheren of besturen van een familiale onderneming. Toch wordt er vaak verrassend weinig gebruik gemaakt van externe deskundigen om de bedrijfsopvolging in goede banen te leiden. Onverstandig, zeker gezien de juridische haken en ogen die aan bedrijfsopvolging kleven en financiële voordelen die er te behalen zijn. Een extern expert is aan te raden, al is het maar om een onafhankelijke partij uitspraken te laten doen over de beste opties voor het familiebedrijf.

Valkuil 3: Bemoeienis vanuit de familie
Een veelvoorkomend probleem bij bedrijfsoverdracht en -verkoop is dat er binnen de familie vaak te veel emotionele, en te weinig zakelijke motivaties een rol spelen. Zo kunnen ook leden van de familie die niet actief betrokken zijn bij het familiebedrijf zich gaan bemoeien met de opvolging of verkoop van de onderneming. Een reden hiervoor is dat familieleden elkaar minder als onafhankelijke zakelijke partij zien, en daardoor meer vanuit een waargenomen gelijkwaardigheid redeneren. Ook kunnen conflicten uit het verleden een rol spelen, of zullen familieleden een zekere status aan het familiebedrijf ontlenen, zeker wanneer de onderneming bedrijf al lang in bezit van de familie is. Daarom is het van belang om alle familieleden bij de verkoop of bedrijfsopvolging te betrekken, ook al hebben zij niet direct een actieve rol in de onderneming. Het is belangrijk om open en duidelijk de plannen voor de toekomst van het familiebedrijf aan iedereen voor te leggen. Mocht dit niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde mediators, die als onafhankelijke externe partij kunnen bemiddelen bij conflicten.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief