7 alternatieve financieringsvormen voor MKB

 In Finance, Geen categorie

Traditionele partijen als banken trekken zich steeds meer terug op de kapitaalmarkt. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe financieringsvormen. Fambizz zet een aantal alternatieve vormen van financiering voor het MKB op een rij.

1. Crowdfunding
Volgens crowdfundingplatform Collin Crowdfund worden de bedragen die ondernemingen ophalen via crowdfinance steeds belangrijker en hoger. Nederlandse mkb-bedrijven gebruiken crowdfunding vooral om te voorzien in start- en werkkapitaal. Van alle crowdfundingplatforms die actief zijn in Nederland, is het gemiddelde bedrag per leningaanvraag bij platform Collin Crowdfund dit jaar het hoogst: per project bedroeg het gemiddeld opgebrachte bedrag 165 duizend euro. Volgens het MKB Servicedesk is dat landelijk gemiddeld negentig duizend euro.

2. Qredits
Qredits zijn een zakelijke lening van minimaal 50.000 en maximaal 250.000 euro voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Qredits verstrekte 120,1 miljoen euro aan krediet, zo’n 5.865 microkredieten en 224 MKB-kredieten. Partners van Qredits zijn ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen.

3. Investeringsplein
InvesteringsPlein.nl is een onafhankelijk platform voor ondernemers en investeerders, waar investeerders en ondernemers met elkaar in contact gebracht worden. De visie van Investeringsplein is om “het faciliteren van een onafhankelijk, transparant platform waar investeerders en ondernemers, uitvinders of visionairs elkaar ontmoeten om financiële mogelijkheden te creëren voor zakelijke initiatieven.” Investeringsplein financiert starters en bemiddelt voor de financiering van wetenschappers en bedrijfsovernames.

4. Investormatch
Evenals bij Investeringsplein.nl is Investormatch een platform waar investeerders en ondernemers elkaar ontmoeten. Investeren kan middels leningen (crowdfunding) én aandelen (participatie). Wat Investormatch daarnaast onderscheidt is dat er naast een ‘crowd’, ook een netwerk van 1000 Premium investeerders (fondsen en business angels) is: gescreende investeerders die grotere bedragen (50.000+ euro) investeren.

5. Trefi
Trefi Finance verstrekt financiering aan het MKB door het kopen van facturen. MKB’ers beschikken zo binnen 24 uur al over een deel van het factuurbedrag. De hiertoe vereiste tools voor kredietinformatie, facturering en debiteurenbeheer stelt Trefi Finance kosteloos ter beschikking.

6. Het fonds MKB Financiering
Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen ABN Amro en negen verzekeraars. Er is een bedrag van 280 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leningen tussen 75.000 en 1 miljoen euro.

7. Het MKB Impulsfonds
Het MKB Impulsfonds verstrekt leningen tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. Het Pensioenfonds Detailhandel is de eerste investeerder met 40 miljoen euro. Het MKB Impulsfonds verwacht snel ook andere institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds vergroten.

Recommended Posts
Comments