‘Aanpassingen in industrie en detailhandel nodig’

Amsterdam – De Rabobank verwacht de komende jaren een geringe economische groei in de meeste sectoren. Wat zijn de vooruitzichten voor de sectoren waarin veel familiebedrijven zich bevinden?

De economie trekt in de loop van dit jaar weer aan, zo blijkt uit de huidige sectorprognoses van de Rabobank. In traditionele sectoren als de industrie en detailhandel – sectoren met relatief veel familiebedrijven – blijken verschillende aanpassingen nodig om als bedrijf succesvol te blijven. Zo is het in de industrie erg belangrijk om steeds sneller technologische vernieuwingen realiseren en op de markt brengen. Kennis is hierin onmisbaar, aangezien kennis moeilijker te verkrijgen of te kopiëren is dan machines te kopiëren of aan te schaffen zijn.

Detailhandel
Voor bedrijven in de detailhandel maakt de Rabobank onderscheid tussen de foodsector en de non-foodsector. De foodsector heeft het minst te lijden onder de recessie. Wel zullen consumenten in 2012 meer belangstelling hebben voor goedkope aanbieders en producten. In de non-foodsector slaat de recessie meer toe. Dit komt door de laagconjunctuur en het structureel veranderde consumentengedrag door e-commerce en social media. Bedrijven in deze sector zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe consument. Samenwerking kan hierbij erg belangrijk zijn.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief