Aanvragen subsidies MIT-regeling van start

 In Bestuur & Personeel

Voor het derde achtereenvolgende jaar is er een Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling en vanaf vandaag kunnen er weer subsidies aangevraagd worden voor innovatieve projecten.

Bijzonder aan de MIT-regeling in 2015 is dat de rijksoverheid, regionale partijen en MKB Nederland voor het eerst collectief optrekken. De overheid en de regio’s hanteren dezelfde instrumenten en criteria. Dit maakt de toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen makkelijker. Het kabinet en regio’s hebben hier dit jaar gezamenlijk 50 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Mogelijkheden
De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor maximaal één kennisvoucher en één van de andere drie andere instrumenten:

1. Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling.
2. Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau.
3. Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject.
4. R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Aanvraag
Gezien de grote belangstelling van vorige jaren is het raadzaam de aanvraag snel in te dienen, vooral bij de aanvragen van de kennisvouchers en advies- en haalbaarheidsprojecten. Deze worden namelijk toegewezen op volgorde van binnenkomst.

Ga voor meer informatie over de MIT-regeling of het indienen van de aanvraag naar RVO.nl.

Recommended Posts