Achtergrond: “Goed credit management begint met deskundigheid”

 In Finance

Nu ook steeds meer familiebedrijven vanwege de crisis de broekriem moeten aantrekken, heeft goed credit management hoge prioriteit gekregen. Maar wanneer kun je spreken van goed credit management? En waar moeten bedrijven op letten?

Volgens Peter Meefout* – tot voor kort bestuursvoorzitter van de Vereniging voor Credit Management (VVCM) – gaat goed credit management in de kern om het overzien van de kredietrisico’s op korte, middellange en lange termijn. “Credit management moet breed inzicht bieden in de kwaliteit en de ontwikkeling van het betaalgedrag van (potentiële) klanten en debiteuren. Op die manier moeten bedrijven mogelijke betalingsrisico’s kunnen inschatten. Wie kan of gaat waarschijnlijk niet betalen? Vervolgens is het van belang om vast te stellen of dit risico voor het bedrijf aanvaardbaar is. En zo niet, welke maatregelen je dan moet nemen.”

Kosten
Behalve op het mogelijke verlies van opbrengsten, richt goed credit management zich ook op een goede inschatting van de kostenrisico’s bij het nemen van rechtsmaatregelen, met het doel de vordering via de rechter te kunnen incasseren. Een actueel onderdeel hiervan zijn de recent gestegen griffierechten. Meefout: “Voor veel bedrijven een reden om bij wanbetaling minder snel naar de kantonrechter te gaan. In mijn ogen een verkeerde reactie. Van een kale kip kun je uiteraard niet plukken, maar het zou een slecht maatschappelijk signaal zijn als wanbetalers te makkelijk wegkomen. Goed credit management houdt rekening met deze kosten en zorgt voor goede prijsafspraken met de incassodienstverlener, zodat teleurstellingen achteraf vanwege hoge oninbare kosten worden voorkomen.”

Nieuwe diensten en producten
Brengt een bedrijf een nieuwe dienst of product op de markt? Met daarbij passende voorwaarden? Volgens Meefout is het belangrijk om dan ook meteen de mogelijke risico’s die eraan kleven in kaart te brengen. “Daar waar er financieel voordeel te behalen is, zullen er altijd mensen zijn die hiervan misbruik proberen te maken. Om niet voor verrassingen te komen staan, moeten bedrijven dat soort frauderisico’s serieus nemen. Dat kan door credit management in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van producten en diensten te betrekken en het mandaat te geven om niet aanvaardbare risico’s uit te sluiten.”

Out- en insourcing
Credit management is een vak apart en niet alle bedrijven willen of kunnen het daarom zelf. Vooral e-commerce bedrijven willen zich volgens Meefout volledig toeleggen op hun specialisme: marketing en sales. Zij wenden zich daarom tot gespecialiseerde dienstverleners. “Tegelijk zien we de trend van insourcing van minnelijke incassoactiviteiten, vooral bij de grote business-to-consumerbedrijven. Een manier om grip te houden op relatiebeheer en tegelijk extra inkomsten te genereren. Want behalve het verschuldigde bedrag, kunnen zij ook zelf de incassokosten vorderen.” Bedrijven die hun incassoactiviteiten wel uitbesteden, doen er volgens Meefout goed aan om de financiële positie van de outsourcingspartner goed onder de loep te nemen. “Het zal niet de eerste keer zijn dat een incassobureau failliet gaat ten koste van de opdrachtgevers.”

Deskundigheid
Voor zowel kleine als grote ondernemingen zijn er voldoende tools en middelen beschikbaar om alle risico’s goed in kaart te brengen. Voor kleine bedrijven – die over minder financiële middelen en/of over minder deskundigheid beschikken – is het volgens Meefout vooral belangrijk te weten wie de klant is. Een credit check geeft vaak al een goede indicatie. Voor de grotere bedrijven geldt dat zij kunnen investeren in allerlei automatiseringsoplossingen. “Maar echt goed credit management kan niet zonder deskundigheid bij de mensen zelf,” voegt Meefout toe. “Nu het economisch wat minder gaat, bezuinigen bedrijven op opleiding en training, terwijl zij die goede professionals juist nodig hebben. Dus naast investeren in de juiste tools, is ook daar nog veel winst te behalen.”

* Peter Meefout is per 22 mei 2013 afgetreden als voorzitter van de VVCM. Als interim voorzitter is benoemd Joop Tromp (was secretaris VVCM).

 

 

 

 

Recommended Posts