Afwijkend financieringsbeleid familiebedrijven

Zoetermeer – Familiebedrijven hebben in 2010 vaker financiering gezocht dan niet-familiebedrijven. Bovendien verkozen zij vreemd vermogen doorgaans boven eigen vermogen.

De conclusies komen voort uit onderzoek van EIM in opdracht van het Centrum van het Familiebedrijf.Omdat de financiering van familiebedrijven op een aantal punten afwijkt van andere bedrijven, zouden banken en beleidsmakers hen daarom als aparte groep moeten beschouwen. Het EIM heeft 770 bedrijven onderzocht, waarvan bijna 25 procent uit familiebedrijven bestond. Het onderzoek weerlegt de aanname dat familiebedrijven voornamelijk met eigen vermogen worden gefinancierd. Een mogelijke verklaring voor de voorkeur van extern vermogen boven eigen vermogen zou kunnen zijn dat familiebedrijven de zeggenschap willen behouden en daarom durfkapitaal prefereren boven eigen vermogen.

Opvallend
Het onderzoek laat verder zien dat de slagingskans van een aanvraag voor bedrijven even groot is als voor familiebedrijven. Opvallend daarbij is dat familiebedrijven minder vaak onderpand hoeven te bieden voor de lening, terwijl de afhandeling van de aanvraag voor familiebedrijven juist meer tijd vraagt. Wat hier de oorzaak van is, is onbekend.
Ook de solvabiliteit van bedrijven is onderzocht. Die lag bij beide groepen even hoog (41 procent), maar bij familiebedrijven lag dit vaker rond het gemiddelde. Dit zou aantonen dat familiebedrijven een voorzichter beleid voeren en meer gericht zijn op continuïteit.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief