Agrarische familiebedrijven in de knel door nieuwe emissieplafonds

 In Finance

Staatssecretaris Sharon Dijksma van de PvdA heeft plannen om nieuwe emissieplafonds in te voeren voor stallen van boerenbedrijven. Hierdoor komen veel boerenbedrijven in de knel omdat zij hierdoor gedwongen worden veel kosten te maken om aan de nieuwe eisen te voldoen.  

Dit stellen enkele Tweede Kamerleden. Bedrijven die momenteel al in een verbouwing of in een vergunningsprocedure zitten om aan eerdere emissiefactoren te voldoen, krijgen in de plannen van Dijksma namelijk ook met deze nieuwe factoren te maken. Volgens het CDA worden familiebedrijven door deze nieuwe factoren gedwongen tot schaalvergroting. Dit omdat zij zich genoodzaakt zullen voelen nieuwe stallen te bouwen.Om te voorkomen dat deze bedrijven in financiële nood komen, vragen de VVD, SGP en het CDA om een overgangsregeling.

Emissieplafonds
Sinds 2002 zijn de emissiewaarden niet meer veranderd. Het verzoek van de PvdA is dan ook gedaan om niet weer zo een lange periode te wachten om de normen aan te scherpen indien dat nodig is. In het plan van staatssecretaris Sharon Dijksma worden zowel voor ammoniak als voor fijnstof emissieplafonds ingevoerd.

Stikstofbeleid
Ook over de timing van de invoering van deze emissieplafonds bestaat enige onvrede. Minister Dijksta ziet de plafonds het liefst ingaan voor de ingang van een nieuw stikstofbeleid, de Programmatische Aanpak Stikstof(PAS). Volgens de VVD weten de bedrijven nu nog niet hoeveel ontwikkelruimte zij krijgen met de invoering van PAS. Deze onzekerheid valt lastig te combineren met de nieuwe emissieplafonds. In de nieuwe plannen van Dijksma krijgen de verschillende boerenbedrijven vanaf 2015 vijf jaar de tijd om aan alle eisen te voldoen.

Recommended Posts