Akkoord nieuwe cao voor uitzendkrachten

 In Bestuur & Personeel

Badhoevedorp – Vakbonden en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Dat meldt de branchevereniging op zijn website.

Na intensieve onderhandelingen zijn de ABU en vakbonden FNV Bondgenote, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV het eens geworden over de hoofdlijnen van een nieuwe cao voor Uitzendkrachten. De nieuwe cao gaat in op 5 november 2012 en is vijf jaar geldig.

Uitgangspunten
In de nieuwe cao zijn onder andere de volgende punten opgenomen: gelijk loon voor gelijk werk. Uitzendkrachten krijgen vanaf 2015 een loon dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf waar ze werken. Daarnaast heeft de uitzendsector een belangrijke rol in de toegang tot de arbeidsmarkt voor verschillende groepen. Bovendien zullen partijen de komende jaren de bestrijding van de onbetrouwbaarheid in de uitzendsector nog intensiever aanpakken. In de cao worden ook aangescherpte normen voor onder andere huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

Definitief akkoord
De bonden en de werkgevers zullen de komende tijd het principeakkoord voor de nieuwe cao verder uitwerken. Naar verwachting zal in september een definitief akkoord worden bereikt. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van de huidige cao die met drie maanden is verlengd.

Recommended Posts