Arbeidsbeperkten vaak aan de slag in mkb en familiebedrijven

 In Bestuur & Personeel

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden in de meeste gevallen een baan in het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit een enquête van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden.

Het afgelopen jaar zijn 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen. Dat blijkt uit de enquete van Oval onder haar leden, die actief zijn op het gebied van jobcoaching en integratie . Opvallend is dat 80 procent van die mensen aan de slag is gegaan in het mkb. Het gaat dan ook vaak om familiebedrijven (maar dit is niet exact te meten) . ‘Als het gaat over de Participatiewet en garantiebanen, wordt nog vaak gekeken naar de grote bedrijven’, vertelt Petra van de Goorbergh van Oval aan binnenlandsbestuur.nl. ‘Maar uit dit onderzoek blijkt dat juist bij het mbk heel grote kansen liggen.’ Volgens Van de Goorbergh zijn de uitkomsten van de enquete representatief. ‘Er zijn wel grote bedrijven die zelf mensen met een arbeidsbeperking inhuren, maar ook daarvoor is vaak begeleiding van één van onze leden.’

Bezuinigen op begeleiding
Met de komst van de Participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen met een arbeidshandicap. De wet gaat met een grote bezuiniging gepaard. Oval vreest dat gemeenten gaan bezuinigen op die begeleiding. Het overgrote deel (90 procent) van de mensen die een baan vond zijn mensen met een Wajong. Ook die vallen vanaf dit jaar onder de gemeenten.

Recommended Posts