Bedrijfsoverdracht: een hardnekkige familiekwestie [afl. 1]

Bedrijfsoverdracht buiten de familie, een goed alternatief? Zo luidt de titel van de Familiebedrijvenbarometer die het Centrum van het Familiebedrijf (CFB) in samenwerking met ING en BDO in 2009 publiceerde. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog steeds actueel. Deel 1 van een serie artikelen over dit thema.

Voor de Familiebedrijvenbarometer is onderzocht in hoeverre de recessie van invloed is op de wijze waarop ondernemers hun bedrijf willen verkopen. Het antwoord op de onderzoeksvraag was volmondig ‘ja’, als het aan de onderzoekers lag. Althans, indien er (nog) geen geschikte opvolger klaar staat, biedt overdracht buiten de familie zeker uitkomst. Of het nu om een fusie of overname gaat, om overdracht aan een extern management team (management buy-in) of om verkoop aan werknemers (management buy-out). Toch vindt bedrijfsoverdracht bij familiebedrijven als het aan de ondernemer ligt ‘gewoon’ binnen de familie plaats.

Matser en Thomassen over overdracht
‘Dat is toch wel een van de meest opvallende zaken die we zijn tegengekomen: de wens die veel ondernemers koesteren om het bedrijf binnen de familie over te dragen, waarbij zij andere mogelijkheden uitsluiten’, zegt Ilse Matser, directeur van het CFB. De helft van de familieoverdragers tot 55 jaar staat open voor een buitenfamiliale overdracht. Van de overdragers boven de 55 jaar is dit slechts een kwart.

‘Naarmate je ouder wordt, sta je veel minder open voor een extern bod. Dat intrigeert mij’, zegt Alexander Thomassen, Senior Projectmanager Financial Advisory Services bij ING. ‘Je zou juist alle opties moeten openhouden als je al wat meer op leeftijd bent.’ Volgens Thomassen staan jonge ondernemers er veel zakelijker in. ‘Zij herkennen hun eigen ondernemerszin in anderen en staan overal voor open.’

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van Overnamematch.nl.
Lees ook deel 2 van de serie artikelen over dit thema.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief