Bedrijfsoverdracht met geleend geld? [afl. 3]

Bedrijfsoverdracht buiten de familie, een goed alternatief? Zo luidt de titel van de Familiebedrijvenbarometer die het Centrum van het Familiebedrijf (CFB) in samenwerking met ING en BDO alweer in 2009 publiceerde. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog steeds actueel. Deel 3 van een serie artikelen over dit thema.

In hoeverre de recessie van invloed is op de wijze waarop ondernemers hun bedrijf willen verkopen is voor de Familiebedrijvenbarometer onderzocht. Op ondernemers die de vijftig enige tijd gepasseerd zijn en net voor zichzelf hadden besloten het bedrijf van de hand te doen – binnen of buiten de familie – heeft de crisis misschien wel de grootste invloed gehad, stelt Alexander Thomassen, Senior Projectmanager Financial Advisory Services bij ING. ‘Als de verdiensten dalen, daalt de waarde van de onderneming ook.’

Opbrengst onderneming pensioen
Een dalende waarde van een onderneming betekent een lagere opbrengst van het bedrijf, waardoor het opgebouwde ‘pensioen’ ook een stuk lager uitvalt. Daar is lang niet iedere ondernemer zich echter van bewust, blijkt wel uit de aangehaalde familiebedrijvenbarometer. Weinig ondernemers weten precies wat hun bedrijf waard is. Dit geldt vooral voor de ondernemers die een overdracht buiten de familie wensen; slechts één op de vier zegt een goed beeld te hebben van de marktwaarde.

Veel familiebedrijven denken dat hun onderneming een vaste waarde vertegenwoordigt, maar dat is niet het geval, waarschuwt Thomassen. ‘In crisistijd is hun onderneming toch echt minder waard. Net als op de beurs eigenlijk. Economische voor- en tegenspoed heeft wel degelijk veel invloed op de waarde van de onderneming. Het gaat ook hier om vraag en aanbod.’

Meefinancierende ondernemer
Voor managementteams is een lagere bedrijfswaardering juist een uitgelezen mogelijkheid om het bedrijf over te nemen van hun baas. Het bedrijf is immers goedkoop. Als de ondernemer hier al voor open staat, is het overigens nog de vraag of dit lukt. Financiering is nogal eens het knelpunt. ‘Dat is altijd al zo geweest, ook toen het nog beter ging met de economie, maar momenteel werkt dit nog meer remmend’, zegt Matser, directeur van het CFB en Lector familiebedrijven aan Hogeschool Windesheim.

Thomassen: ‘De mbo (management buy-out) heeft als probleem dat de kopers nauwelijks eigen middelen hebben om in te brengen. Elke overdracht met geleend geld heeft een flinke inbreng van eigen vermogen nodig, om de lasten voor de onderneming dragelijk te houden.’

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van Overnamematch.nl.
Lees ook deel 4 van de serie artikelen over dit thema.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief