Bedrijfsovername binnen agrarische sector in de lift

 In Bedrijfsoverdracht

Onderzoek van Hogeschool Windesheim wijst uit dat jongeren het agrarische familiebedrijf weer zien zitten.

Veel jongeren in de agrarische sector hebben de ambitie om het bedrijf van hun ouders over te nemen of zijn hier al mee bezig. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim en sociaal-economisch onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR. Van de 220 ondervraagden die meewerkten aan het onderzoek, gaf 85 procent aan het bedrijf al overgenomen te hebben of hier mee bezig te zijn. Bijna 90 procent van de bedrijven in de agrarische sector is georganiseerd als gezinsbedrijf. Vrijheid, autonomie en de ruimte voor ondernemerschap zijn de belangrijkste drijfveren voor overname. Daarnaast geeft ruim 70 procent van de ondervraagden aan het belangrijk te vinden dat het bedrijf in handen van de familie blijft.

Obstakels
Ongeveer de helft van de respondenten ziet de financiering van de overdracht als mogelijk probleem bij overname. Ook maken agrarische jongeren zich zorgen over de winstgevendheid van het bedrijf en de al dan niet aanwezige mogelijkheden tot schaalvergroting. Een derde van de jongeren ziet de verdeling van het bedrijf of het vermogen als knelpunt. Ilse Matser, lector familiebedrijven aan de Hogeschool Windesheim, onderstreept het belang van goede communicatie binnen de familie: “Hoewel er binnen veel families open over de bedrijfsopvolging wordt gecommuniceerd, blijkt uit ons onderzoek dat er ook bedrijven zijn die nog nooit om de tafel heeft gezet om overname te bespreken.”

Hoog opgeleid en ambitieus
Volgens Windesheim en LEI Wageningen blijkt verder uit het onderzoek dat veel agrarische jongeren ambitieus, hoog opgeleid en maatschappelijk betrokken zijn. Bijna de helft heeft een hbo- of universitaire opleiding gevolgd. Ongeveer drie op de vier jongeren is sterk of volledig betrokken bij de dagelijkse en strategische besluitvorming binnen het bedrijf. Voorzitter Eric Pelleboer van belangenorganisatie NAJK voor agrarische jongeren ziet hierin het beeld bevestigt dat de agrarische jongeren van nu de ondernemers van de toekomst zijn. “De uitdagingen waarvoor zij staan, zijn voor ons herkenbaar. Dat maakt ons des te meer vastberaden om obstakels voor deze aankomende ondernemers weg te nemen,” aldus Pelleboer.

Het hele onderzoeksrapport staat hier.

Recommended Posts
Succesvolle Opvolging Carola