“Behoefte aan privacy neemt toe”

De regelgeving die van belang is voor ondernemende en vermogende families verandert op verschillende vlakken. En daarmee ook de behoeften van deze families. “Wanneer ondernemers en hun families in het buitenland gaan wonen of met hun vermogen de grens over gaan, kunnen wij ze bijstaan met advies.”

“Steeds meer buitenlandse families weten Nederland te vinden, vanwege haar juridische infrastructuur.” Dat stelt Demis van Lierop, kandidaat-notaris van HMK Notarissen. Het lijkt haaks te staan op de geluiden dat Nederland inboet als het gaat om haar vestigingsklimaat, maar het is niet minder waar. De internationale vraag maakt dat Van Lierop en zijn kantoorgenoten schakelen met allerlei soorten adviseurs, uit diverse landen. Nederlandse familiebedrijven die de grens oversteken, kunnen gebruik maken van die ervaring en expertise. “Wanneer families internationaler worden, in het buitenland gaan wonen of met hun vermogen de grens over gaan, kunnen wij ze bijstaan met advies. We hebben veel ervaring met dat soort zaken.” Het gaat dan met name om internationaal privaatrecht. Niet zelden komen er ook fiscale aspecten bij kijken, maar daar schakelt HMK Notarissen dan weer andere specialisten voor in.

UBO-register
Van Lierop ziet de wereld om zich heen ook op andere vlakken veranderen. Zo bemerkt hij een steeds sterkere behoefte aan privacy. “Ondernemers hebben er geen problemen mee de financiële huishouding van hun onderneming te delen. Maar wanneer de waarde van het bedrijf aan hen als persoon wordt gerelateerd, vinden de meeste mensen dit niet prettig.” Via bepaalde structuren was het allang mogelijk om die link tussen familie en bedrijf minder duidelijk te maken, maar dit neemt nu een vlucht. De hang naar transparantie speelt veel vermogende families bepaald niet in de kaart. Zo ook niet de komst van allerlei registers die inzicht geven in eigendomsverhoudingen. Zo heeft het Europees Parlement recent ingestemd met een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden, ook wel UBO (Ultimate Beneficial Owner) genoemd. Ook van ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) staat de gehele financiële huishouding tegenwoordig op internet. “Veel vermogende families hebben een eigen ANBI. We krijgen nu de vraag hoe we kunnen voorkomen dat alle financiële informatie over hun ANBI openbaar wordt.”

Kritisch op de rekening
Een andere ontwikkeling treft de gehele dienstverlening van notarissen en advocaten. “Bedrijven en de families daarachter kijken kritisch naar de rekening. Terecht in mijn ogen. Voor ons is dat niet per se nadelig. We hebben de professionaliteit van een groot kantoor, maar meer down-to-earth prijzen.” HMK Notarissen is op steenworp afstand van de Amsterdamse Zuidas gevestigd, waar de meeste kantoorgenoten hun sporen hebben verdiend. Er zijn nog allerlei lijntjes met andere adviseurs én grotere familieondernemingen. HMK kent in zeker opzicht ook de cultuur van de grote kantoren, ware het niet dat het type cliënten er net anders is. Familiebedrijven hebben altijd een streepje voor gehad bij Van Lierop en het kantoor waar hij sinds kort werkzaam is. “We zijn technische professionals, maar bij familiebedrijven zijn elementen van onze dienstverlening minder technisch van aard. We kijken naar familieverhoudingen en proberen te benadrukken dat die verhoudingenprimair van belang zijn. De techniek moet daar  dienstbaar aan zijn.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief