“Belangrijk om de emotie bij familiebedrijven te begrijpen”

Angelique Hommes-Kuijer

Angelique Hommes-Kuijer, notaris bij Nysingh, onderstreept hoe belangrijk het is om te begrijpen welke emoties er kunnen spelen bij een familiebedrijf. Nysingh advocaten-notarissen begeleidt families en bedrijven in alle fasen.

Nysingh is een groot full service advocaten- en notarissenkantoor, waar meer dan 90 specialisten werkzaam zijn. Met locaties in Apeldoorn, Arnhem en Zwolle bedient het kantoor een groot deel van de Nederlandse en internationale markt. Het kantoor bestaat ruim 150 jaar en staat van oudsher veel familiebedrijven bij. “We zijn daarin gespecialiseerd en hebben een team Familiebedrijven met specialisten uit verschillende disciplines (van arbeidsrecht tot vastgoed) die familiebedrijven bijstaan”, vertelt Angelique Hommes-Kuijer, notaris bij Nysingh.

Laagdrempelig en hoogwaardig contact
Familiebedrijven kunnen successen boeken wanneer ze tijdig een juridische partner inschakelen. Hommes heeft dan ook regelmatig contact met de familiebedrijven waar ze voor werkt. “Zo weet je of er veranderingen gaande zijn in het bedrijf of het gezin. Daardoor kunnen we tijdig advies geven en bijsturen als dat nodig is. Dat maakt het contact laagdrempelig en toch hoogwaardig. “

Niet alleen rationeel
Onderscheidend is dat Nysingh de emoties die gepaard gaan met familiebedrijven herkent. “Wij voelen die emoties aan en onderkennen dat niet alles rationeel is. Bij de meeste familiebedrijven zit je met de directeur-grootaandeelhouder aan tafel; bij andere bedrijven is dat vaak de directeur of de bedrijfsjurist. Het gaat daarbij zowel om zakelijke juridische zaken, als om bijvoorbeeld schenkingen en de opvolging. Dat is een breed palet, waar we met onze specialisten goed op kunnen inspelen.”

Ontslagrecht verandert per 1 juli 2015
Hommes legt uit dat familiebedrijven er baat bij kunnen hebben te anticiperen op het ontslagrecht dat per 1 juli aanstaande ingrijpend verandert. Zo geldt bijvoorbeeld dat als een werknemer langer dan twee jaar ziek is en de werkgever de arbeidsovereenkomst om die reden wil beëindigen (zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’), de werkgever per 1 juli 2015 een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd is. Dit geldt ook als de werkgever besluit na 1 juli een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst niet te verlengen en het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd. Hommes waarschuwt werkgevers: “Het te betalen bedrag kan, zeker bij een lang dienstverband, nog aardig oplopen. Mochten familiebedrijven op dit moment nog slapende dienstverbanden hebben, dan kan het verstandig zijn deze arbeidsovereenkomsten nog voor 1 juli te beëindigen.”

Nieuwe generatie krijgt meer ruimte
Het is begrijpelijk dat veel voormalig eigenaren gehecht zijn aan het familiebedrijf, waardoor het lastig kan zijn om een stap terug te doen. Hommes ziet echter een opvallende ontwikkeling: “Steeds meer familiebedrijven roepen een raad van advies of raad van commissarissen in het leven die als klankbord functioneert. De ouders kunnen op die manier desgewenst meedenken en de nieuwe directie scherp houden. Daarbij is het zinvol als niet alleen de oud-directeur in dat klankbord zitting neemt, maar ook (of uitsluitend) externe adviseurs. Soms wil de jongere generatie een andere weg inslaan dan de oudere generatie; dat kan voor spanning zorgen. Om geschillen te voorkomen en een goede familierelatie te behouden, is het nodig om op die gevoeligheden te letten. Wij adviseren familiebedrijven bij deze trajecten en kunnen daarin het verschil maken.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief