Belangrijke zaken in het familiebedrijf [afl. 1]

Generaties komen en gaan, maar de thema’s blijven voor iedereen hetzelfde. Hoe moet de nieuwe generatie in familiebedrijven omgaan met belangrijke thema’s als ondernemerschap, leiderschap, rentmeesterschap en waarden?

Ondernemerschap is een van de belangrijkste begrippen in de wereld van familiebedrijven. Vandaag behandelen we dit thema.

Ondernemerschap
Ondernemerschap is en blijft de drijvende kracht achter elk bedrijf. Voor de eigenaren van een familiebedrijf die hun zaak willen overdragen aan de volgende generatie, is het cultiveren en overdragen van deze ondernemersgeest vaak een zorg. Daarom zien steeds meer families het nut ervan in om hun kinderen tijdens de opvoeding al bekend te maken met het bedrijf en wat het ondernemerschap inhoudt. Sommige families organiseren bedrijfsbezoeken en educatieve programma’s voor hun volgende generatie. Andere stimuleren hun kinderen om hun eigen onderneming te ontwikkelen.

Het gaat erom dat de nieuwe generatie de twee essentiële eigenschappen van een ondernemer ontwikkelt: ten eerste het vermogen om dingen anders te zien, en ten tweede de overtuiging hebben dat ze resultaat kunnen en willen behalen. Dat doen ze met energie, doorzettingsvermogen en passie. Deze kwaliteiten zijn essentieel en moeten ook bij de nieuwe generatie centraal staan. Vaak zie je dat het ondernemerschap in de eerste generatie de neiging heeft om vooral ontwrichtend te zijn en een nieuw bedrijfsmodel te creëren. Het is de taak van de volgende generaties om de belangrijkste karakteristieken en logica van dit specifieke model te doorgronden. Vervolgens moeten ze zelf het model aanpassen en de wijzigingen doorvoeren die nodig en bruikbaar zijn.

Het ondernemerschap moet dus op één lijn liggen met de zakelijke behoeften van dat moment en de mate waarin de nieuwe generatie geneigd is risico’s te nemen. Van de meest succesvolle familiebedrijven die al generaties lang bestaan, zijn veel bedrijven van revolutionair ondernemerschap in de eerste generatie naar evolutionair ondernemerschap in de daaropvolgende generaties overgegaan.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van onvernamematch.nl.

Lees ook deel 2 van de serie artikelen over dit thema.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief