Belangrijke zaken in het familiebedrijf [afl. 3]

 In Bedrijfsoverdracht, Bestuur & Personeel

Generaties komen en gaan, maar de thema’s blijven voor iedereen hetzelfde. Hoe moet de nieuwe generatie in familiebedrijven omgaan met belangrijke thema’s als ondernemerschap, leiderschap, rentmeesterschap en waarden?

Ondernemerschap en leiderschap zijn belangrijke thema’s voor familiebedrijven. Dat lazen we in aflevering één en twee van deze reeks. Deze aflevering gaat in op rentmeesterschap.

Rentmeesterschap
Een rentmeester denkt op de lange termijn en denkt daarbij aan het nut voor de gemeenschap in plaats van het nut voor het individu. Een strategisch plan voor de lange termijn van een beursgenoteerd bedrijf beslaat niet meer dan vijf jaar. Sommige familiebedrijven kijken wel vijftig jaar vooruit: hoe zal het bedrijf eruit zien als de volgende generatie met pensioen is gegaan?

Het rentmeesterschap is het fundament van het generatielange succes van familiebedrijven. Hermès, het Franse familiebedrijf en modehuis, dat al meer dan zes generaties succesvol is, drukt het op de volgende manier uit: “We erven niet alleen het familiebedrijf van onze ouders, maar we lenen het ook van onze kinderen.” Elke generatie gaat eerbiedig om met het erfgoed dat ze verkregen hebben, verhoogt de waarde ervan, heeft er zelf profijt van, en geeft het dan door aan de volgende generatie.

Het rentmeesterschap is een manier van denken, het is gebaseerd op de bescheidenheid van elk individueel lid van de volgende generatie. Opvolgers moeten beseffen dat het erven van een bedrijf een privilege is, wat niet te vergelijken is met het daadwerkelijke financiële bezit ervan. Het eigendom geeft recht op vele voordelen: dividenden, sociale status, mogelijkheden voor persoonlijke groei op veel verschillende niveaus, tastbaar en ontastbaar. Maar daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid om een voorzichtige en wijze beheerder te zijn. Het erfgoed moet dusdanig beheerd en ontwikkeld worden dat de toekomstige generaties er net zoveel of meer, maar nooit minder, voordeel uit kunnen halen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met de redactie van overnamematch.nl.

Recommended Posts