Belastingdienst volgt bezwaar erf- en schenkbelasting

 In Finance

Apeldoorn – De Belastingdienst volgt definitief de procedure ‘massaal bezwaar’ voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting, waardoor het indienen van een klacht door (familie)bedrijven niet meer nodig is. 

Doordat er bij klachten tegen aanslagen erf- en schenkbelasting sprake is van massaal bezwaar, worden ook de aanslagen van belastingplichtigen herzien die geen bezwaar hebben ingediend. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van rechtbank Arnhem. Die oordeelde dat de vrijstelling van erfbelasting voor ondernemingsvermogen niet kon worden toegepast voor privévermogen. Dit geldt ook voor familiebedrijven.

Eerder duidelijkheid
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers reageert op nieuwe procedure: “Met deze werkwijze krijgen belastingplichtigen en Belastingdienst op een snelle en eenvoudige manier eerder duidelijkheid.”

Wel onderscheid
De Arnhemse rechtbank besliste begin november, op basis van een zaak waarbij een man aandelen in een bv erfde na het overlijden van zijn vader, dat de BOR niet discrimineert. De erfenis bestond uit een aantal panden die de vader had gekocht met eigen vermogen. De erfgenaam deed een beroep op de BOR, maar de rechtbank wees dit af omdat er geen sprake was van ondernemingsvermogen in de bv. De panden werden volgens de rechter gebruikt als vermogensbeheer, en behoorden daarom tot het privévermogen.

Geen successierechten
Ondernemers die door een schenking of erfenis een onderneming verkrijgen en deze ook daadwerkelijk voortzetten, kunnen gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Met deze regeling zijn opvolgers over de eerste miljoen euro vrijgesteld van belasting. De voorwaarde is wel dat de ondernemer minstens vijf jaar verdergaat met het bedrijf of die tijd eigenaar van de aandelen van de onderneming blijft.

Recommended Posts