Bijdrage van MKB aan Nederlandse economie daalt

 In Bestuur & Personeel, Innovatie

De bijdrage van de midden- en kleinbedrijven aan de groei van de Nederlandse economie is kleiner geworden. Dat blijkt uit een publicatie van onderzoeksbureau Panteia.

De daling is vooral te wijten aan de periode tussen 2008 en 2011. De economische crisis had duidelijk een grotere invloed op de midden- en kleinbedrijven dan de grote bedrijven. Voor de crisis was het MKB dé grote ‘banenmotor’, maar de crisis bracht vooral veel MKB’ers in de problemen met veel banenverlies als gevolg. Het rapport van Panteia schept een duidelijk beeld.

Digitalisering
De digitale evolutie heeft volgens het rapport een grote invloed op het belang van het MKB in Nederland. Het toenemende belang van ICT en globalisering zorgde ervoor dat er een andere wind is gaan waaien in Nederland. Door uitbesteding aan innovatieve MKB’ers kunnen de grootbedrijven meer flexibel opereren en gebruik maken van de gespecialiseerde kennis en ervaring waardoor de productiviteit toeneemt.

Bijdrage groei afgenomen
Het aandeel van het MKB in de groei van de Nederlandse economie is de laatste jaren afgenomen. Het aantal bedrijven is wel toegenomen, maar dat is vooral het gevolg van de stijging van het aantal ZZP’ers. Het MKB is dus niet meer de sterke kracht achter de Nederlandser economie. ‘Daar waar voorheen het MKB dé banenmotor van Nederland was, is dat sinds de crisis niet langer het geval. Het verlies aan banen in het MKB komt zowel door een negatief saldo van toe- en uittreding van bedrijven, als door een krimp van werkgelegenheid bij bestaande bedrijven. Naar verwachting zal dit zich weer herstellen als de Nederlandse economie aantrekt’, stelt het rapport.

Innovatie centraal
Wat de MKB-bedrijven dan weer wel typeert is het investeren in innovatie. In het rapport is te lezen dat de helft van het Nederlandse MKB in de drie voorafgaande jaren aan 2013 ten minste één innovatie heeft gerealiseerd, waarvan 12 procent een radicale innovatie en 42 procent een productinnovatie. ‘Het zijn met name dit soort innovaties die volgens empirische studies leiden tot een hogere productiviteit. Ook circa de helft van het MKB investeert in innovatie in de vorm van tijd en middelen, en bijna de helft geeft aan dat voortdurend vernieuwen onderdeel is van de bedrijfsstrategie.’

Zestig procent
Het mkb vertegenwoordigd nog steeds het overgrote deel van de Nederlandse economie. ‘De aanwezigheid van het MKB in de Nederlandse economie is groot: vrijwel alle bedrijven in Nederland hebben minder dan 250 werkzame personen. Deze MKB- bedrijven zijn goed voor circa 60 procent van de werkgelegenheid, omzet en bruto toegevoegde waarde. Het veel geringere aantal van circa 2.500 grootbedrijven neemt dus ongeveer de andere 40 procent voor hun rekening. Het grootbedrijf kent ook een hogere arbeidsproductiviteit dan het MKB’.

Eerder werd al gesproken over de overheid die meer investeert in het MKB om innovatie te stimuleren.

 

 

Recommended Posts
Succesvolle Opvolging Carola