Bouwsector bouwt aan werkzekerheid

 In Bestuur & Personeel

Den Haag – De bouwsector, waarin veel familiebedrijven actief zijn, investeert de komende twee jaar 120 miljoen euro in werkzekerheid. De helft van dat geld is afkomstig van het ministerie van SZW.

De bouwsector heeft zwaar te lijden onder de economische crisis. Door de geringe investeringen in de bouw komen ook familiebedrijven in de bouwsector in de problemen. “Er is maar weinig werk in de bouw”, zegt Ron Sinnige, woordvoerder van FNV Bouw. “Het werk dat er is, moeten we daarom goed verdelen.” Het gepresenteerde sectorplan voor het behoud van werk en het tegengaan van werkloosheid in de bouw- en infrasector, heeft ook gevolgen voor het familiebedrijf.

Oudere werknemer op straat
Bij veel bouwbedrijven moeten met name oudere werknemers het ontgelden. Zij komen vaak op straat te staan, omdat bouwbedrijven de voorkeur geven aan jonger, goedkoper personeel. “Binnen familiebedrijven is er altijd een goede relatie tussen werkgevers en werknemers”, zegt Pim Nusselder van Bouwend Nederland. “Voor hen is het de kunst om deze werknemers niet maar zo op straat te zetten, maar dat heeft vaak gevolgen voor het familiebedrijf.”

Vast patroon
Familiebedrijven doen volgens Nusselder geen gekke dingen: “Dat maakt ze juist zo sterk.” Over het algemeen is het familiebedrijf minder afhankelijk van de bank dan een niet-familiebedrijf. “Maar in deze tijd is het voor familiebedrijven in de bouwsector lastig om alles middels eigen vermogen te financieren”, zegt Nusselder. “Familiebedrijven hebben vaak een goede regionale reputatie waardoor er meestal wel werk is. Ze moeten echter niet afwijken van hun langetermijnvisie, want dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor de toekomst.”

Leerwerkplek
Voor veel bouwbedrijven is het financieel niet aantrekkelijk om geld te investeren in een leerwerkplek. Toch is dit wel een goede oplossing om vakbekwaamheid in de toekomst veilig te stellen. “Het is niet zo dat een familiebedrijf financiële voordelen haalt uit een leerwerkplek”, zegt Sinigge. “Wel krijgen bouwbedrijven subsidie voor het creëren van leerwerkplekken.” De oudere werknemer speelt hier volgens Sinnege een belangrijke rol in, want zonder de ervaring van deze werknemers is het nog maar de vraag of het bedrijf in de toekomst overeind kan blijven.

Recommended Posts