Intensieve samenwerking Brabantse familiebedrijven en Tilburg University

Met als doel om de continuïteit van familiebedrijven in de provincie Noord-Brabant te waarborgen en versterken, zijn het Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG) en Tilburg University een langjarige samenwerking aangegaan.

De familiebedrijven, verenigd in het BFGB, ondertekenden op 2 september een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Hun partner is het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven (TiFB) van Tilburg University. Het BFBG is een netwerk van meer dan 150 familiebedrijven in de regio, met elk tenminste honderd werknemers. Het netwerk wil bijdragen aan de kracht van de Brabantse economie, door familiebedrijven een platform te bieden waarop zij kennis en ervaringen delen.

Onderzoek en onderwijs i.s.m. Brabantse familiebedrijven

Om de continuïteit van Brabantse familiebedrijven te waarborgen, krijgt de samenwerking vorm via twee pijlers: onderzoek en onderwijs. Het TiFB doet onderzoek waarbij het zich richt op de dynamiek van familiebedrijven. Daarnaast verzorgt het kennisinstituut onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven, gestoeld op theorie en praktijkervaringen.

Studenten raken bekend met familiebedrijven

De partners in het convenant willen impact creëren door samen te werken in onderwijs en onderzoek. Op deze manier hoopt men dat studenten beter bekend raken met familiebedrijven. Deze familiebedrijven worden op hun beurt nauwer bij het onderwijs betrokken en het onderzoek draagt bij aan het versterken van deze bedrijven. Niet alleen in de regio, maar ook landelijk kan dit een kwaliteitsimpuls betekenen, omdat het onderzoek gaat over thema’s die bij alle familiebedrijven spelen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief