Bronzen beeld als blijk van waardering

 In Innovatie

De overdracht naar de volgende generatie is een uniek moment. De nieuwe generatie grijpt dat moment vaak aan om de oude generatie te bedanken. Een bronzen borstbeeld of plaquette van de terugtredende directeur blijkt een populair geschenk.

Tijdens een vakantie in Venetië in 2006 zagen Corry en Roel van der Burg veel borstbeelden. “We dachten: dat moeten we ook kunnen, op minstens zo hoog niveau”, vertelt Roel van der Burg. Het (familie)bedrijf PhotoSculptura was geboren. “We werken met ambachtelijke en moderne technieken. We maken zelf de vereiste opnames en verwerken die tot een levensecht en uniek bronzen beeld.”

Logisch moment
Familiebedrijven blijken de grootafnemers van de klassieke beelden die PhotoSculptura vervaardigt. “Meer dan de helft van onze klanten zijn familiebedrijven. Het zijn vaak de kinderen en/of andere directieleden die het initiatief nemen en zich tot ons wenden.” De bedrijfsoverdracht is een logisch moment voor een dergelijk geschenk, maar ook een nieuw pand of een koninklijke onderscheiding blijken populaire gelegenheden om een bronzen beeld te onthullen. Hoewel de oprichters van PhotoSculptura hadden verwacht met name opdrachten te krijgen van grotere familiebedrijven, blijken ook de kleinere bedrijven geïnteresseerd. “In alle gevallen zien zij een borstbeeld als een mooie blijk van waardering.”

Onthulling als hoogtepunt
Met een bronzen beeld in de hal van het bedrijf is de directeur, vaak de grondlegger van het bedrijf, tot in lengte van jaren zichtbaar voor medewerkers, klanten, leveranciers en de familie zelf. De persoon van wie een beeld moet worden gemaakt, is vaak vooraf niet op de hoogte, vertelt Van der Burg. “Vaak worden de opnames bij verrassing gemaakt.”

Het is een goed gebruik om de bedrijfsoverdracht van het bedrijf te vieren met een feest. De onthulling van een beeld is vaak een hoogtepunt van een dergelijk event. Voor de betrokkenen gaat het vaak ook om het hele traject ernaartoe. “Onze cliënten zijn nauw betrokken in dit proces. We nemen hen mee naar de gieterij voor het zinderende gietproces. Na het gieten wordt de mal kapot geslagen en is de eerste blik op het beeld. Zo zorgen we voor een onvergetelijke ervaring en een beeld voor eeuwig.”

Recommended Posts