Buitenstaander volgt vaker op in familiebedrijven

Het opvolgen door familie in het bedrijf is al lang niet meer vanzelfsprekend. Middelgrote bedrijven trekken steeds vaker directeuren van buiten aan, signaleren deskundigen. 

Het aantrekken van buitenstaanders is nodig om de continuïteit van het bedrijf te behouden. Om topmanagers aan het familiebedrijf te binden, krijgen zij een aandelenpakket in het vooruitzicht gesteld. Het aantrekken van externe directeuren is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse bedrijfsleven, signaleert het Financieel Dagblad. Professionals van onder andere Ebbinge, Boyden en PKPMG die werken voor familiebedrijven onderschrijven de trend. Directeur-grootaandeelhouders zijn vaak niet bereid om hun bedrijf te verkopen, maar hebben wel behoefte aan een ervaren partner die het bedrijf verder kan brengen.

Opvolgingsprobleem
Voor veel familiebedrijven is de opvolging een probleem. De tijd dat de zoon of dochter automatisch de nieuwe CEO wordt, is verleden tijd. Zo voldoen de nazaten vaak niet aan de gevraagde profielschets die op aandrang van de commissarissen of de toezichthouder is opgesteld. Veel directeur-grootaandeelhouders zijn daarom genoodzaakt op zoek te gaan naar een geschikte ‘outsider’. Adviseurs en bemiddelaars benoemen de groei in opdrachten die zij krijgen voor het zoeken van een directeur die ook aandeelhouder wordt. “Ik schat dat in 25 procent van de gevallen de directeur van buiten ook gaat participeren”, aldus Ernst Groenteman, partner familie & bedrijf KMPG in het Financieel Dagblad. “Het is een duidelijke trend en het percentage groeit. Vaak heeft de familie al een paar jaar gewerkt met de nieuwe directeur. Dan is de kans dat de opzet slaagt, het grootst.” Volgens Groenteman zijn vooral bouwbedrijven en retailers op zoek naar extern management.

Veranderende zoekopdrachten
Ook recruiters herkennen de trend. Volgens searchbureau Ebbinge verandert de aard van de zoekopdrachten. Zo zou er volgens Ebbinge steeds vaker in de profielschets voor een nieuwe directeur de zinsnede dat er een ‘participatiemogelijkheid’ is of ‘participatie behoort op termijn tot de mogelijkheden.’ Volgens Joost Goudsmit van executive searchbureau Boyden komt in gesprekken met kandidaten regelmatig het onderwerp aandeelhouderschap aan de orde. Voorbeelden van familiebedrijven die de deur van de directiekamer open zetten zijn Faber Vlaggen, De Vos Groep en Durea. Exacte cijfers zijn niet bekend, omdat er nog geen grootschalig onderzoek naar is geweest.

Toename complexiteit
De belangrijkste oorzaak voor het aantrekken van ‘externen’ is de toenemende complexiteit van het leiden van een onderneming. Zo worden er tegenwoordig hoge eisen gesteld op het gebied van financiering, governance en automatisering. Families hebben niet altijd meer een ervaren opvolger paraat. Volgens Ron Jansen, managing director van Ebbinge zijn de families ook kritischer naar zichzelf. Zo zouden ze eerder een tussenpersoon in de arm nemen om het bedrijf door een moeilijke fase te loodsen.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief