Caple helpt het grotere familiebedrijf aan passend krediet

Voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Caple helpt een specifieke groep binnen het totaal aan midden- en kleinbedrijven aan kredieten. Ook veel familiebedrijven vallen binnen hun doelgroep, zo legt Michiel Slinkert, Managing Partner van Caple, uit.

‘Het midden- en kleinbedrijf’ (MKB) is een term waar inmiddels ontzettend veel organisaties onder vallen. “Het zijn er honderdduizenden, maar binnen dit MKB zit een groep grotere, gevestigde ondernemingen, met een omzet van een paar miljoen tot twintig miljoen euro. Zij vormen het middenbedrijf en vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het bruto nationaal product. In totaal hebben we het dan over nog geen tienduizend bedrijven”, aldus Michiel Slinkert. Hij is Managing Partner van Caple, een Europees specialist in groeikrediet voor het MKB en zet uiteen hoe het Nederlandse MKB is opgedeeld.

Begin dit jaar maakte de Kamer van Koophandel bekend dat Nederland inmiddels zo’n 1,9 miljoen bedrijven heeft. Binnen die context zijn de amper tienduizend bedrijven waar Slinkert het over heeft, inderdaad, een heel klein segment. “Maar ze zijn wel heel erg belangrijk voor de Nederlandse economie”, vervolgt hij. “Je hoort ze alleen nooit. Terwijl ze een ongelofelijke impact hebben op de Nederlandse welvaart.” Caple biedt kredietondersteuning aan juist deze bedrijven, die misschien net te klein voor het tafellaken, maar ook weer veel te groot voor het servet zijn.

Terugtrekken

Na de financiële crisis van 2008 werden Europese banken verplicht om meer eigen kapitaal op de balans te laten staan. Hierdoor zijn de financiële instellingen een paar procent gaan minderen op kredieten richting het bedrijfsleven. Slinkert: “Het zijn nou juist deze grotere MKB-bedrijven, die een behoorlijke kredietbehoefte hebben, die hierdoor worden geraakt.” Want ben je een heel groot bedrijf en wil je een langlopende lening van meer dan tien miljoen euro, dan staan de banken wel voor je klaar om te helpen. “Maar wil je een langlopende lening van twee miljoen euro, die óók ingewikkeld is? Dan hebben de banken daar gewoon geen mensen meer voor.” Dergelijke kredietverstrekkingen zijn simpelweg niet meer rendabel voor de traditionele financiële instellingen.

De Nederlandse grootbanken verzorgen nog steeds negentig procent van alle Nederlandse bedrijfskredieten. Er moeten immers de nodige bedrijfsanalyses worden uitgevoerd, voordat een dergelijke lening, goedgekeurd en wel, verstrekt kan worden. “Een langlopende lening van bijvoorbeeld twintig miljoen verdien je dan hoogstwaarschijnlijk nog wel terug, maar bij een langlopende lening van twee miljoen wordt dat gewoon moeilijk”, aldus Slinkert. “En wordt het bedrag nog kleiner, een paar ton tot een miljoen euro, dan doen de banken het nagenoeg niet meer. Daarvoor zijn initiatieven zoals crowdfunding en peer-to-peer ontstaan.” Volledig geautomatiseerd worden de kleinere mkb-bedrijven inmiddels gefaciliteerd, maar de middenbedrijven blijven, ten minste voor een deel van hun kredietbehoefte, wél zonder kapitaal achter. En dit leidt tot onvrede binnen het Nederlandse bedrijfsleven , zo toont onderzoek van Panelwizard, uitgevoerd in opdracht van Caple onder 1.061 Nederlanders ondernemers, aan.

King Kong

De banken laten het grotere, langjarige krediet, waar wel wat bedrijfskundige handjes aan te pas moeten komen, liggen. “Vanuit die kredietbehoefte is Caple bij deze ondernemers terechtgekomen. Een categorie bedrijven waar ook veel Nederlandse familiebedrijven onder vallen.” Door dit proces van kredietverstrekking, waar nog wel de nodige analyses voor nodig zijn slim in te richten, is Caple in staat om het middelgrote MKB te bedienen. “Wij laten de accountant of de adviseur van het bedrijf de analyses uitvoeren, binnen ons programma en in onze formats.” Aangezien dit behoorlijk wat werk betekent, gaan het bedrijf en de accountant dit alleen maar doen wanneer ze met een bepaalde mate van zekerheid weten of ze kans maken op het krediet. “Gaat de adviseur een uurtje zitten, stelt diegene een rating op van zijn klant en is de uitkomst positief? Dan is de kans dat het verzoek wordt ingewilligd groot, zeg 90 procent.”

Dat krediet komt dan van een partij die het kapitaal heeft om in een (familie)bedrijf te beleggen, maar waarbij de infrastructuur, de ervaring en de kennis ontbreken om een lening van een paar ton tot een paar miljoen te verstrekken. Slinkert: “Er is wel degelijk een groep beleggers die geïnteresseerd is in dit type kredietverstrekking, dit risico kan dragen en dit ook graag wil, maar de organisatie mist om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen.” Caple werkt voor dit soort beleggers, samen met BNP Paribas Asset Management, die ook in deze specialist in mkb-groeikrediet heeft geïnvesteerd. “Ik vergelijk het altijd maar met King Kong. De potentiële belegger is de aap, één van die tienduizend grotere MKB’ers is het meisje. Zij kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar als dat meisje aan King Kong vraagt om haar horloge op te winden, dan kan hij dat niet. Wij winden dan, namens de aap, haar horloge netjes op.”

Voor familiebedrijven biedt dit mooie mogelijkheden. “Wij faciliteren geregeld de overdracht. Die financieringsbehoefte past namelijk perfect binnen onze scope. Als bijvoorbeeld één van de kinderen de zaak over wil nemen en hij of zij moet de vorige generatie uitkopen, dan kan dat, zelfstandig, vaak niet. Daar is een behoorlijk en langlopend krediet met weinig zekerheden voor nodig. En dat is nou precies dat type leningen waar we het zojuist over hadden!”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief