CDA Overijssel voor familiebedrijven

 In Innovatie

Olst – CDA Overijssel is voor familiebedrijven en tegen megabedrijven. De partij pleit voor voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor familiebedrijven op het platteland.

Als het aan de partij ligt moet er optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande locaties. Megabedrijven wil de politieke partij voorkomen. De agrarische ondernemer van de toekomst heeft hier oog voor en wenst een duurzame bedrijfsvoering. Aldus de partij op haar website.

Herziening omgevingsvisie
In de diversiteit van het landelijke gebied, waar voornamelijk de charme van Overijssel ligt, moet ruimte zijn voor vele soorten (economische) activiteiten. In de herziening van de omgevingsvisie – die de provincie volgend jaar wil vaststellen – moet ontwikkelingsruimte voor de boeren en recreatieve ondernemers in het landelijk gebied voldoende geborgd zijn.

De partij gaat burgers nauw betrekken bij de herziening van de omgevingsruimte Overijssel. Burgerbetrokkenheid staat namelijk centraal in het coalitieakkoord.

 

 

 

Recommended Posts