Concurrentie op mkb-financiering niet optimaal

 In Finance

Er is te weinig concurrentie bij het verstrekken van leningen aan het mkb. Vooral de grootste Nederlandse banken zouden zich hier schuldig aan maken, beweert de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De marktwaakhond ACM concludeert in een vandaag verschenen rapport dat Nederlandse banken te weinig in prijs concurreren met leningen die aan het midden- en kleinbedrijf worden verstrekt, schrijft het Financieele Dagblad. Ook vindt de ACM dat er de laatste jaren te veel winst is gemaakt op deze leningen. Met name de grotere Nederlandse banken, ING ABN Amro en Rabobank maken zich hier schuldig aan volgens de toezichthouder.

Dit gebrek aan concurrentie kan leiden tot hogere financieringskosten voor het bedrijfsleven, slechtere dienstverlening van banken en minder innovatie, stelt de ACM. De consument ondervindt hiervan nadeel omdat het mkb deze hogere kosten later doorberekent in zijn producten en diensten.

Transparantere tariefstructuur
Volgens de ACM moet de tariefstructuur van banken transparanter worden, zodat mkb’ers meteen kunnen zien welke opslag en andere kosten hij kwijt is bij verschillende banken. Daarnaast wijst de waakhond op de hoge toetredingsdrempels voor nieuwkomers op de Nederlandse markt. Hierdoor wordt het mogelijke concurrentie van de grotere banken erg lastig gemaakt. Voor kleinere nieuwe spelers zouden minder zware regels moeten gelden dan voor de gevestigde bankondernemingen, zo luidt de aanbeveling van de toezichthouder aan de ministeries van Financiën en Economische Zaken.

Reactie
In een reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken blijk dat de organisatie vindt dat de onderzoekers ‘te vergaande’ conclusies trekken in het rapport. Uit de toegenomen verwachte winstmarge mag volgens hen niet de conclusie worden getrokken dat er daadwerkelijk meer winst is gemaakt en dat daardoor de concurrentie is afgenomen. Ook ING Bank vindt dat de conclusies in het rapport te ver gaan.

Recommended Posts