Continuïteit met nieuw management

 In Expertartikelen, Geen categorie

De grote betrokkenheid van directie en werknemers en hun bovengemiddelde score op continuïteit op lange termijn typeren het familiebedrijf. Toch staan steeds meer familieondernemers open voor verkoop aan derden. Wil de familieondernemer de dynamiek van het bedrijf veiligstellen? Dan biedt bestaand of nieuw management dat zich met eigen middelen inkoopt veel potentie.

Tekst: Rolf Metz, directeur Écart Invest

Volgens recente cijfers denkt een vijfde van de circa 70.000 middelgrote familieondernemers (tien tot 200 medewerkers) het bedrijf binnen vijf jaar te verkopen. Verkoop aan een strategische koper of familielid spreken het meest aan, alhoewel de overtuiging dat overname binnen de familie realistisch is afneemt naarmate de leeftijd van de ondernemer vordert. Uitkoop door eigen of nieuw management is voor slechts twintig procent van de familieondernemers een optie. Een relatief laag aandeel, gezien het feit dat juist management dat zich met eigen middelen inkoopt veel belang heeft bij continuïteit en bedrijfsgroei.

Continuïteit onderneming
De opvolgingsprocessen binnen onze portefeuille speelden zich soms af binnen de familie. Maar in de meeste gevallen gaf de DGA zijn bedrijf uit handen aan eigen management of aan een manager van buiten. De continuïteit van de onderneming was steeds een zwaarwegende factor, met daarnaast het inzicht dat nieuw management de onderneming verder zou brengen.

Dat dit een realistische aanname is, blijkt uit een praktijkvoorbeeld van Schutte bagclosures. Het bedrijf – dat zich bezighoudt met de productie, ontwikkeling en verkoop van sluit- en bindmateriaal – ging in 1957 van start en wisselde sindsdien tweemaal van eigenaar. De eerste overname, 40 jaar na de oprichting, vond plaats toen de eigenaar zijn aandelen verkocht aan de financieel en commercieel manager. Beide mannen slaagden erin om het bedrijf te moderniseren, automatiseren en commercialiseren. Daarbij startten ze een eigen productielijn en verdubbelden ze daarmee hun resultaat.

Nieuw management
Zeventien jaar later waren de managers en het bedrijf aan een nieuwe impuls toe. Eind 2009 schakelden zij ons in met het doel om samen nieuw management aan te trekken. Verkoop aan een strategische partij was uitgesloten, gezien de binding van de managers met het bedrijf. Omdat wij bij aanvang de meerderheid van hun aandelen kochten, konden zij meteen een groot deel van de ondernemingswaarde te gelde maken. Als vertrekkend management hadden de mannen bovendien zeggenschap over de kandidaatskeuze. Nadat zich vanuit ons netwerk meerdere gegadigden aandienden, viel de uiteindelijke keuze op twee managers die eerder met elkaar samenwerkten, bekend waren met de sector en in het bedrijf wilden investeren.

Toetreding tot de VS
Onder begeleiding van de vertrekkende directieleden startten de nieuwe managers in het najaar van 2010 en kochten ze een deel van de aandelen. De bedrijfsopvolging werd afgerond met de volledige uitkoop van de oud-aandeelhouders twee jaar later. Evenals hun voorgangers voelen de nieuwe directeur-eigenaars zich verbonden met het bedrijf. Hun enthousiasme heeft geresulteerd in nieuwe producten, forse uitbreiding binnen Europa. Ook toetreding tot ‘s werelds grootste markt, de VS, ligt in de planning.

Wij hebben goede ervaringen met geleidelijke processen. Participeren doen wij voor onbepaalde tijd. Doordat wij bij aanvang een meerderheidsbelang nemen, krijgt nieuw management de ruimte om als aandeelhouder in het bedrijf te groeien en energie te steken in de ontwikkeling van een lopend (middelgroot) bedrijf. De diligence, koopovereenkomst, (beperkte) bankfinanciering en het businessplan zijn vooraf geregeld. De oud-eigenaren trekken zich geleidelijk aan terug, zodat ook werknemers, klanten en toeleveranciers aan de nieuwe situatie kunnen wennen.

Recommended Posts