Controller knapt af op familiebedrijf

 In Bestuur & Personeel

Familiebedrijven zijn steeds vaker op zoek naar talent buiten de eigen familiekring. Voor ambitieuze controllers liggen hier goede kansen, toch knappen zij vaak af op de dagelijkse praktijk in het familiebedrijf.

In het nieuwste nummer van het vakblad voor financieel specialisten ControllersMagazine is aandacht voor kansen en belemmeringen voor controllers in het familiebedrijf. Hoewel het merendeel van de bedrijven in Nederland familiebedrijf is, krijgen deze ondernemingen naar verhouding weinig aandacht in finance-opleidingen.

Talent gewild
Sinds de economische crisis is de stoffige reputatie van familiebedrijven verbeterd en worden zij vaker in verband gebracht met goede prestaties, uitstekende banden met stakeholders en het gegeven dat zij doorgaans hun zaken financieel goed op orde hebben. Steeds meer van deze bedrijven zijn bovendien op zoek naar talent buiten de eigen familie. Vooral voor ambitieuze controllers, die in een familiebedrijf hun toegevoegde waarde optimaal kunnen waarmaken, zijn er kansen.

Andere invulling van controllersrol
Veel controllers die enthousiast aan hun nieuwe rol in het familiebedrijf beginnen en aanvankelijk nog perspectieven zien om in de toekomst nog eens een rol als CFO te verkrijgen, knappen in de praktijk echter af na enige tijd. Een belangrijke oorzaak is dat bedrijfseconomische principes die zij leren tijdens hun opleiding, binnen het familiebedrijf minder vaak voorrang krijgen omdat andere uitgangspunten hier juist belangrijk zijn. In het stuk in ControllersMagazine worden financiële specialisten die willen slagen in het familiebedrijf dan ook geadviseerd dat zij zich goed moeten realiseren dat het familiebedrijf om een andere invulling van de controllersrol vraagt.

Recommended Posts