Crisis raakt familiebedrijf net zo hard als niet-familiebedrijf

 In Dossier: MKB Adviseurs, Finance

Ondanks de beleving dat familiebedrijven minder lijden in tijden van crisis geeft toch ruim 70 procent van de familiebedrijven aan dezelfde crisisgerelateerde problemen te ondervinden als niet-familiebedrijven. Onder kinderen en andere familieleden, werkzaam in het familiebedrijf, geeft zelfs bijna 90 procent aan geen voordelen te ervaren als familiebedrijf. Dat blijkt uit een marktanalyse van MKB Adviseurs en Fambizz.nl onder 70 familiebedrijven.

De helft van de familiebedrijven heeft de afgelopen vijf jaar de omzet zien dalen. Vooral kleinere familiebedrijven met één tot tien medewerkers hebben te maken met een daling van de omzet. De huidige economische crisis is voor ruim 54 procent de grootste oorzaak. Onder familiebedrijven met meer dan tien medewerkers wijt zelfs 82 procent de daling aan de crisis. “De omzetdaling bij familiebedrijven is één op één het gevolg van de crisis en geen branche blijft daarbij gespaard, merken we. Aan het begin van de crisis hebben sommige ondernemingen de strategie gekozen van ‘gas terug en laat de crisis maar overwaaien’, maar daar zijn ze allang van teruggekomen. Zeker dit afgelopen jaar hebben heel veel bedrijven bij ons aangeklopt voor hulp om de juiste maatregelen te treffen. Sturen op cijfers is daarbij essentieel”, aldus Henri Brom, adviseur Overname, Opvolging en Financiering bij MKB Adviseurs, het adviesbureau van Flynth Adviseurs en Accountants.

Investeringen
De overige 30 procent van de ondervraagde familiebedrijven ziet ondanks de crisis de omzet de afgelopen vijf jaar stijgen. Bijna de helft van deze bedrijven dankt deze stijging aan investeringen die in het verleden zijn gedaan. Bijna 35 procent geeft dan ook aan steeds meer langetermijninvesteringen te doen. “Met name kleine familiebedrijven (34% red.) lossen uitdagingen op het gebied van investering op door te storten vanuit privé”, zegt Dennis Mensink, uitgever van Fambizz.nl, het online platform voor familiebedrijven. “Slechts een kwart klopt hiervoor aan bij de bank.” Dat laatste sluit aan op de resultaten uit eerder onderzoek van Fambizz.nl.

Privé- en bedrijfsvermogen
De manier waarop familiebedrijven omgaan met privé- en bedrijfsvermogen is door de crisis ook veranderd. Dat geldt voor ruim 80 procent van de familiebedrijven. Zo neemt bijna een kwart van de familiebedrijven minder risico met het privé- en bedrijfsvermogen. Wel zegt 17 procent meer privévermogen aan te wenden voor het doen van investeringen. Ook geeft 16 procent aan minder dividend uit te keren. Brom: “Het is in deze tijd volstrekt logisch om risico’s goed af te wegen. ‘Cash is King’ blijft het credo, zéker voor veel familiebedrijven. Toch zien we dat bij veel van deze bedrijven een goede liquiditeitsplanning ontbreekt. Daarmee is nog veel financiële grip te winnen.”

Recommended Posts