Crowdfunding voor het mkb steeds populairder

Financiering via de traditionele kanalen is voor het midden- en kleinbedrijf soms lastig te realiseren. Volgens crowdfund platform Collin Crowdfund worden de bedragen die ondernemingen ophalen via crowdfinance daarom steeds belangrijker en hoger.

Nederlandse mkb-bedrijven gebruiken crowdfunding vooral om te voorzien in start- en werkkapitaal. Van alle crowdfund platforms die actief zijn in Nederland, is het gemiddelde bedrag per leningaanvraag bij platform Collin Crowdfund dit jaar het hoogst: per project bedroeg het gemiddeld opgebrachte bedrag 165 duizend euro. Volgens het MKB Servicedesk is dat landelijk gemiddeld negentig duizend euro.

Stijging
Collin verwacht dat dit gemiddelde gecrowdfunde bedrag in de tweede helft van dit jaar verder oploopt. “Crowdfinance krijgt een steeds zakelijker karakter. Niet alleen het aantal serieuze investeerders stijgt, ook bedrijven hebben door dat het een serieus en effectief alternatief voor de bestaande financieringskanalen kan zijn”, zegt Jeroen ter Huurne, algemeen directeur Collin Crowdfund, in een interview met DeOndernemer.nl. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten ze dan ook een verdrievoudiging van de verstrekte financiering in de eerste helft van 2015. “We voorzien eind 2015 uit te komen op een totaalbedrag van zo’n 30 miljoen euro aan verstrekte financiering.”

Redenen om te investeren
Uit een onderzoek van Collin Crowdfund onder vijfhonderd investeerders en leningaanvragers blijkt dat vooral het product of de dienst waarin wordt geïnvesteerd belangrijk is. Van de respondenten geeft 56 procent aan dit op nummer een in het vormen van hun besluitvorming te hebben staan. De score die Collin Crowdfund toekent aan de lening is voor een kleine 54 procent erg belangrijk. Daarna komt de hoogte van de rente met 52 procent. Motieven als de persoonlijke binding met het bedrijf (4,7 procent) of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (6,4 procent) zijn van ondergeschikt belang voor de investeerders.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief