De brug tussen wetenschap en praktijk

 In Dossier: NCFB, Innovatie

Als kenniscentrum is een belangrijk doel van het NCFB om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor familiebedrijven. Het belang hiervan wordt onderstreept in een recente uitgave van de Practitioner, een online tijdschrift voor professionals in en voor familiebedrijven van het Family Firm Institute.

In een recente uitgave van de Practitioner wordt ingegaan op het belang van wetenschappelijke kennis voor familiebedrijven. Het online magazine gaat in op het risico dat vaak gebruikte quotes en statistieken worden gebruikt als feiten en bewijs en dat anekdotes worden verward met onderzoeksgegevens. Veelal worden adviezen gegeven aan familiebedrijven die niet met data onderbouwd zijn, maar die stoelen op anekdotes, ervaringen en meningen. Niet zelden worden dergelijke adviezen ‘best practices’  genoemd.

Theorie en praktijk

Er is niets mis met het delen van ervaringen met elkaar, maar in het onderzoeksveld is een ‘one size fits all’-oplossing voor de meeste problemen nog niet gevonden. Tot op heden is theorie vaak de basis geweest voor het onderzoek naar familiebedrijven. Maar dat moet anders. Zoals Einstein al aangaf “in theorie, zijn theorie en praktijk hetzelfde. In de praktijk is dat niet zo.” Langzaamaan zien we een ontwikkeling in het onderzoeksveld; meer en meer wordt het onderzoek naar familiebedrijven geïnspireerd door de praktijk. Het is hiervoor essentieel dat wetenschappers en mensen uit de praktijk elkaar meer en meer op zoeken.

Praktijkgericht onderzoek
Eén van de partners van het NCFB is Hogeschool Windesheim. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het lectoraat familiebedrijven vindt via deze samenwerking zijn weg naar de professionals uit de praktijk. Bij het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Dat houdt in dat vragen uit de praktijk (bijvoorbeeld van de ondernemer, van de adviseur, van een medewerker) de basis voor het onderzoek vormen. Belangrijke kernthema’s bij het lectoraat familiebedrijven zijn opvolging, governance en ondernemen in het familiebedrijf.

Binnen het thema governance wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Raden van Advies, een fenomeen uit de praktijk (en niet uit de theorie). Een voorbeeld dat wordt genoemd in de Practitioner is dat in de praktijk als een soort algemene regel wordt aangenomen dat het verstandig is om buitenstaanders in een dergelijke raad te zetten omdat zij onder meer door hun onafhankelijkheid waarde zouden toevoegen. De onderzoeksresultaten ten aanzien van de rol van buitenstaanders zijn echter helemaal niet eenduidig. Het onderzoek naar de Raden van Advies gaat nader in op de rol van buitenstaanders en probeert hier de komende jaren meer duidelijkheid over te krijgen.

Verbindingen leggen
Door dergelijke verbindingen te leggen tussen het onderzoek en de praktijk wil het NCFB bijdragen aan de verdere onderbouwing van adviezen. Naast het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten van het lectoraat vertalen we inzichten uit wetenschappelijke tijdschriften naar aanbevelingen voor ondernemers uit het familiebedrijf en haar adviseurs.

Daarnaast willen we ook in contact komen met u als professional in het familiebedrijvenveld. Laat het ons weten als u met een vraag zit en geef ons feedback op ons onderzoek.

 

Recommended Posts