“De zoete smaak van de overwinning” [Profielinterview Resolute Mediation]

Ze kunnen niet mét, maar ook niet zónder elkaar. Een bekende contradictie, die vaak op twee geliefden slaat. Maar wanneer die geliefden of vader en zoon ook nog samen een bedrijf runnen, wordt het extra gecompliceerd. Soms komen ze er samen niet meer uit en schakelen ze een mediator in. “Zeker wanneer het om lang sluimerende conflicten gaat, kan het goed zijn dat er iemand provocerende vragen stelt.”

Een familiebedrijf is in veel opzichten gelijk aan een bedrijf waar geen familie aan het roer staat. Bij beide bepalen de klanten, medewerkers en de producten voor het leeuwendeel het succes. Het verschil zit in de nuance. De klantrelatie is bij familiebedrijven vaak iets nauwer. Medewerkers zijn doorgaans loyaler aan eigenaren van familiebedrijven dan van niet-familiebedrijven. En succes draait bij familiebedrijven net iets minder om winst en meer om de lange termijn.

Het zijn precies die nuances die disharmonie in familiebedrijven extra gecompliceerd maken. “Het gaat vaak om langslepende conflicten”, vertelt Peter-Jan Smits, medeoprichter van Resolute Mediation. “Waar men in niet-familiebedrijven een conflict eerder op de spits drijft, gaan medewerkers en werkgevers bij familiebedrijven vaak juist te behoedzaam te werk. Waar dat door komt? In familiegestuurde ondernemingen heersen andere wetmatigheden en de relaties zijn gecompliceerder. Een medewerker die het kind van de dga heeft zien opgroeien. Een nicht die ook aandeelhouder is. Veel familiebedrijven beschouwen alle medewerkers als familieleden, met tot gevolg dat ze hen niet altijd even zakelijk benaderen.”

Dankbaar beroep
Smits is van huis uit jurist, maar behaalde in 1997 het NMI-certificaat en legde zich vier jaar geleden volledig toe op business mediation. “Wanneer de dga zich bij een arbeidsconflict tot de rechter wendt, is hij doorgaans meer kosten kwijt, verliest hij de regie en komt er maar één winnaar uit de bus. Of nog erger: niemand kan zich vinden in de uitspraak. Aan het einde van de rit is de relatie tussen de twee partijen meestal verstoord. Het dankbare van mediation is dat je doorgaans beide partijen tevreden stelt. In ruim 90 procent van onze opdrachten komen we tot een oplossing, waarbij beide partijen de zoete smaak van de overwinning proeven.”

Vol overgave
In hun praktijk steunen ze op zogeheten provocatieve mediation. “Deelname is voor beide partijen vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We verwachten volledige toewijding en de wil om te werken aan een oplossing. Voor stijfkoppen is geen ruimte. Als je niet bereid bent bij te draaien, moet je bij de rechter zijn.” Toch krijgt Smits regelmatig te maken met ondernemers, managers en werknemers die per se hun gelijk willen halen. “Wanneer een van beide partijen echt voet bij stuk blijft houden, staken we de mediation. Maar door de juiste vragen te stellen, te zoeken naar openingen die tot een oplossing kunnen leiden en soms ook keihard op te treden, weten we het tij vaak wel weer te keren.”

Confronterende vragen
Van geitenwollensokken of wierook is in de praktijk van Smits totaal geen sprake. “Nederland kent bijzonder veel mediators en een aanzienlijk deel daarvan presteert naar mijn mening ondermaats. Het wordt tijd dat de eisen omhoog worden bijgesteld. De animo onder ondernemers om via mediation een geschil op te lossen, is gestegen. Nu de kwaliteit nog. Het kan een keihard vak zijn. Je moet over een analytisch vermogen beschikken. Snel de kern kunnen raken. Inzicht krijgen in de wijze waarop er in een bedrijf wordt gecommuniceerd. Snappen waar de ondernemer over praat. En soms confronterende vragen durven stellen. Daar is niets softs aan.” Sterker nog, bij Resolution Mediation gaan we resultaatgericht te werk. “Voorwaarde is dat er in een sessie een stap wordt gezet richting een oplossing. In de meeste gevallen hebben we binnen twee sessies een bevredigende uitkomst, met behoud van de relatie. Idealiter is het resultaat dat beide deelnemers samen weer productief aan één bureau kunnen werken en weer onder één dak samen kunnen leven.”

Voor meer informatie over Resolute Mediation, klik hier.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief