Deel budget MIT-regelingen op

Voor mkb’ers heeft het geen zin meer om een aanvraag te doen voor de MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er zijn al te veel aanmeldingen gedaan voor deze MIT-regeling, waardoor het geen zin meer heeft om nog aanvragen in te dienen. Sinds de openingsdag op 19 mei zijn er landelijk 195 projecten ingediend bij de RVO, hiermee is het beschikbare budget twee keer overschreden. Er is nog wel budget voor aanvragen voor kennisvouchers en R&D samenwerkingsprojecten.

Mogelijkheden
De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor maximaal één kennisvoucher en één van de andere drie andere instrumenten:

1. Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau.
2. Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject.
3. Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling.
4. R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Met deze budgetoverschrijding vallen de eerste twee opties af. Om in aanmerking te komen voor de andere regelingen is er de loketwijzer.

Landelijk en regionaal
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief