Dijsselbloem: “Banken moeten kritischer optreden bij verstrekken krediet”

 In Finance

Minister Dijsselbloem roept banken op om terughoudend te zijn met het verstrekken van krediet aan het mkb. Het gevaar van overkreditering is volgens hem nog niet geweken. 

De minister van financiën roept banken nog altijd op om kritisch te zijn met het verstrekken van kredieten aan het mkb en de vele familiebedrijven die daar onder vallen. Terwijl staatssecretaris Eric Wiebes gisteren verkondigde dat de minister met zijn boodschap vooral doelde op de situatie vóór de crisis, laat Dijsselbloem weten dat banken nog altijd te makkelijk geld uitlenen en daarmee een nieuwe situatie van overkreditering riskeren. Deze twee tegengestelde berichten zorgen binnen het ministerie van Financiën voor verschillende interpretaties over de ruimte die banken moeten krijgen bij het verstrekken van leningen aan het mkb.

Interpretatieverschil
Minister Dijsselbloem sprak zijn zorgen over overkreditering uit in een interview voor het blad Bank/Wereld. Aangezien het mkb al nauwelijks aan krediet komt, zijn deze zorgen anders geïnterpreteerd dan de bedoeling was. “De minister van Financiën doelde duidelijk op de situatie voor de kredietcrisis”, legde staatssecretaris Wiebes uit aan de Kamer. Hij wees de Kamer daarbij op het ‘selectieve gebruik van verleden tijd en de woorden toen en nu’. Wiebes: “In hetzelfde interview maakte hij duidelijk dat toegang tot krediet op dit moment een groter knelpunt is dan overkreditering. Daarmee deelt hij de zorgen, en dat is de basis voor het aanvullend actieplan mkb Kredietverlening dat hij mede heeft ondertekend.” Echter, volgens Dijsselbloem moet de situatie van voor de kredietcrisis, met overkreditering en hoge schuldenopbouw, nog altijd voorkomen zien te worden. Zijn boodschap aan banken om kritisch te zijn met het verstrekken van leningen aan het mkb, blijft daarmee dus van kracht.

Balansherstel
Minister Dijsselbloem maakt zich met zijn boodschap aan banken hard voor het balansherstel van de Nederlandse economie. Volgens de minister is het namelijk op de lange termijn nog altijd van groot belang dat de balans op orde gebracht wordt. Als banken teveel krediet verlenen aan het mkb, wordt dit balansherstel door verdere schuldenopbouw bemoeilijkt. De minister wijst op het feit dat de overkreditering van voor de crisis nog steeds een enorm effect heeft op het hedendaagse trage economische herstel. Overkreditering moet volgens hem daarom in de toekomst koste wat het kost voorkomen zien te worden. Dijsselbloem: “De financiering van het mkb vergt eigen risicodragend vermogen en banken kunnen dat niet alleen oplossen. We springen als overheid ook bij om het risicodragend vermogen beschikbaar te stellen aan het Nederlandse mkb. Mijn boodschap aan de banken is om kritisch te zijn op het verstrekken van kredieten.” De minister erkent daarbij dat deze boodschap niet bij iedereen evengoed valt.

Recommended Posts