Directeuren: ‘Bezuinig op Defensie en AOW-leeftijd’

 In Finance

Amsterdam – Als het aan de directeuren van familiebedrijven ligt, bezuinigen we de komende regeringsperiode op Defensie, AOW-leeftijd en beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Bijna de helft van de ondervraagde directeuren kiest voor bezuinigen op Defensie. Daarnaast kiest 39 procent voor een verhoging van de AOW-leeftijd, terwijl 37 procent zou kiezen voor beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Aanpassing van het ontslagrecht is even ‘populair’ onder de ondervraagden.

Bezuinigingen te hoog
Voor het onderzoek, dat deel uitmaakt van de vierde Van Lanschot Familiebedrijven Barometer,  werden 263 directeur-grootaandeelhouders van familiebedrijven ondervraagd. Uit het onderzoek bleek ook dat 43 procent van de ondernemers de bezuinigingen te hoog vindt. Slechts 7 procent van de ondervraagden meent dat de bezuinigingen te laag zijn.

Recommended Posts