Dit zijn de voordelen van een Raad van Advies voor familiebedrijven

Raad van Advies Gelders Familiebedrijven Gilde

Hoe waarborgen we de continuïteit en zorgen we voor groei? Hoe kan het beter? Essentiële vragen die centraal staan binnen familiebedrijven. Een Raad van Advies (RvA) is een bestuursorgaan dat familiebedrijven hierbij adviseert en ondersteunt. Familiebedrijven die al een RvA hebben, zijn erg positief over dit klankbord. Fambizz-partner het Gelders Familiebedrijven Gilde gaat in op de functie en voordelen van een RvA, aan welke profielen adviesleden moeten voldoen en wat het verschil is met een Raad van Commissarissen.

Er komt veel op ondernemers en ondernemingen af. Concurrentie, (technologische) innovaties, veranderende wet- en regelgeving, maar ook interne zaken zoals personeels­aangelegenheden en leiderschap. Binnen familiebedrijven spelen daarnaast specifieke thema’s een rol, waaronder opvolging en mogelijk conflicterende belangen tussen familie en bedrijf. Continuïteit van het familiebedrijf vereist dat men vooraf goed nadenkt over hoe men omgaat met deze interne en externe factoren.

Solide balans tussen belangen van alle stakeholders

Een hulpmiddel bij het omgaan met die interne en externe factoren, is een goed doordachte inrichting van het bestuur van de onderneming. Voor een solide balans die de belangen van alle stakeholders draagt – in het bijzonder binnen bedrijven waarbij het eigendom in handen is van één familie – bestaan er een aantal hulpmiddelen. Denk aan een Stichting Administratiekantoor, een trusted advisor, een Raad van Advies (RvA), een Raad van Commissarissen (RvC) en/of een familiestatuut.

Wat is de belangrijkste functie van een Raad van Advies?

Bij het oprichten van een RvA moet centraal staan voor wie dit orgaan wordt opgezet en wat diens belangrijkste functie is. De functie van de RvA is namelijk afhankelijk van de wensen van de ondernemer(s). Bedenk vooraf of de uitdagingen op het zakelijk vlak of binnen het familiale domein liggen. Afhankelijk hiervan worden niet-familiale directieleden en/of familiale eigenaren bij het proces betrokken.

Aan welk profiel moeten adviesleden voldoen?

Het is belangrijk om vooraf na te denken over de profielen van de verschillende adviesleden en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Bij het werven van leden voor de RvA raden we aan om te werken met een opgesteld profiel. Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

  • advies op het gebied van algemene strategie en organisatieontwikkeling;
  • kennis van de sector waarin het familiebedrijf actief is;
  • ervaring als bestuurder en/of ondernemer;
  • onafhankelijkheid en een helikopterview.

Bedenk welke inbreng van de RvA-leden binnen uw bedrijf van belang is. En probeer dit zo specifiek mogelijk in te vullen, om zo de juiste personen te vinden. Daarnaast raden we aan om vooraf schriftelijk afspraken te maken. Over de frequentie van vergaderingen, de financiële vergoedingen en het evalueren van de toegevoegde waarde van de RvA-bijeenkomsten.

Raad van Advies opgericht en dan?

Een RvA is een bestuursorgaan met gemiddeld drie leden, komt meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar en heeft voornamelijk een adviserende rol bij de besluitvorming. Leden kunnen externe adviseurs zijn, maar ook familieleden. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies.

Het is van belang de RvA ‘in stelling te brengen’ door een goede informatievoorziening. Dat vereist openheid van zaken vanuit de directie van een familiebedrijf en bereidheid om hierover in discussie te gaan.

Toch liever een Raad van Commissarissen?

In sommige gevallen is er geen keuze tussen een RvA of een Raad van Commissarissen (RvC), omdat een RvC mogelijk verplicht is voorgeschreven. Een RvC is verplicht voor ondernemingen die zich kwalificeren als een structuurvennootschap en voor beursgenoteerde ondernemingen.

Een B.V. is een structuurvennootschap wanneer:

  • de B.V. meer dan honderd werknemers in Nederland heeft;
  • het geplaatst kapitaal hoger is dan het vastgestelde grensbedrag van zestien miljoen euro;
  • de vennootschap wettelijk verplicht is om een ondernemingsraad te hebben.

Voldoet de onderneming niet aan deze voorwaarden? Dan mag het bedrijf altijd vrijwillig een RvC instellen. Voor deze RvC gelden precies dezelfde rechten en plichten als voor een verplichte RvC en is dan ook statutair bevoegd.

De aandeelhouders benoemen de RvC en ze benoemen ook de individuele leden ervan, op voordracht van de zittende commissarissen. De aandeelhouders kunnen kandidaten aandragen, maar de RvC bepaalt uiteindelijk welke kandidaat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het formele karakter van de RvC past bij een bedrijf met meerdere familiale eigenaren. De RvC kan een belangrijke rol vervullen als er een verschil van inzicht tussen deze eigenaren bestaat, maar ook wanneer een bedrijf een bepaalde omvang heeft. Richting de stakeholders is het dan ook een belangrijk signaal: het ondernemingsbestuur wordt serieus genomen.

Raad van Advies meerwaarde voor mkb-familiebedrijven

Voor het gemiddelde mkb-familiebedrijf is een RvA het geschikte bestuursinstrument. De focus ligt op advies, de inbreng van kennis en een jarenlange netwerk- en klankbordfunctie voor de ondernemer(s) in kwestie. Veelal telt een RvA zeer ervaren leden die zich op betrokken wijze en op een duurzame manier inzetten voor de onderneming. Daarmee vervult de RvA een 24/7-klankbordrol en is het – last but not least – per saldo een waardevolle en efficiënte investering!

RvA-leden werven complex? Niet met behulp van het Gelders Familiebedrijven Gilde!

Het Gelders Familiebedrijven Gilde kan u ondersteunen bij de werving van leden voor uw nieuwe RvA. Zo kunnen wij u in contact brengen met familiebedrijven die de route naar een RvA al hebben ingezet en die hun ervaringen met u willen delen. Ook helpen wij u graag met het in kaart brengen van een profiel voor de RvA, het opstellen van een reglement en met overige (juridische) stappen. Neem gerust eens contact met ons op!

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief