Dreiging credit crunch voor mkb’ers

Amsterdam – Voor bankkrediet afhankelijke mkb’ers dreigt een credit crunch. Nederlandse banken moeten hun balans met 200 miljard euro inkorten om aan de nieuwe kapitaaleisen in 2015 te voldoen.

De maatregelen die Nederlandse banken nemen om in 2015 te voldoen aan de nieuwe regelgeving verhogen de kosten voor kredietverstrekking en verminderen de financieringsmogelijkheden voor klanten. Dit stelt KPMG vast na onderzoek in opdracht van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Horrorscenario
“Terwijl de financiering van de kapitaalmarkt in Nederland onder druk staat, moeten banken volgens de nieuwe regels straks substantieel meer kapitaal aanhouden, meer liquiditeit aanhouden en meer lange termijn, stabiele financiering aantrekken”, aldus Carola Steenmeijer van KPMG. De dreiging van de credit crunch voor mkb’ers, zoals familiebedrijven, houdt in dat beleggers niet langer bereid zijn om (onbeperkt) leningen van hypotheekbanken over te nemen. Volgens de VNO-NCW is dit ‘een horrorscenario’, waarin kredieten en hypotheken grote schade toebrengen aan de Nederlandse economie en woningmarkt.

Minder kredietverlening
KPMG meent zelfs dat Nederlandse banken die hun kosten drukken niet tot een grotere kredietbereidheid kunnen leiden. De banken moeten hun balansen verkorten met 200 miljard euro en zien zich daardoor genoodzaakt de rentetarieven op kredieten met 0,8 en 0,9 procent te verhogen. Banken proberen daarom momenteel hun financiële huishouding te versterken door activiteiten en leningen te verkopen en door minder kredieten te verlenen. De mogelijkheden voor de eerste twee opties zijn vaak beperkt en daarom komt de nadruk sterk op het verminderen van de kredieten te liggen, aldus KPMG.

Nadelen voor mkb’ers
Nederlandse banken zijn volgens Steenmeijer de primaire bron van kredietverlening voor bedrijven. “De kernfunctie van banken is essentieel voor de Nederlandse economie, gezien het feit dat Nederlandse bedrijven sterk internationaal georiënteerd zijn. Maar anders dan in het buitenland kunnen Nederlandse banken deze kernfunctie slechts beperkt vervullen op basis van het aantrekken van particulier spaargeld.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief