Drie manieren om de kosten van je AOV te drukken

AOV

De afgelopen crisisperiode heeft maar weer eens laten zien dat niets zeker is en de vooruitzichten van je bedrijf op elk moment om kunnen slaan. In het geval van corona konden ondernemers voor steun nog bij de overheid aankloppen. Maar als je om een andere reden arbeidsongeschikt raakt, kun je dat niet. Soms met desastreuze gevolgen voor je familiebedrijf. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dek je je tegen dit risico in.

In een eerder artikel op Fambizz.nl vragen Niels Govers en Jan Nieuwenhuizen, tax- en familiebedrijvenexperts binnen PwC, zich af hoe crisisbestendig familiebedrijven zijn. Het antwoord? Doordat familiebedrijven continuïteit vooropstellen en financiële buffers aanleggen, zijn ze vaak aardig goed voorbereid op een crisis! Maar zo’n potje raakt op een gegeven moment ook weer op. Dus als je als ondernemer voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt, is dit alsnog een behoorlijke klap voor jezelf en je bedrijf.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering klinkt wellicht als een dure grap, maar beschermt je wel tegen deze onverwachte, ingrijpende situatie. Vaak zijn de kosten de grootste horde voor ondernemers bij het afsluiten van een AOV. Wij zetten drie manieren op een rij om je goed te verzekeren zónder daar de hoofdprijs voor te betalen:

1. Bepalende factoren bijstellen

Aan je leeftijd en beroep kun je weinig veranderen, maar er zijn andere bepaalde factoren die de hoogte van je premie bepalen waar je wél invloed op hebt. Zo kun je ervoor kiezen om niet het maximale percentage (tachtig procent) van je jaarinkomen te verzekeren, maar een lager percentage. Ook het percentage van ongeschiktheid telt mee voor de premie: wil je bijvoorbeeld al een uitkering krijgen als je dertig procent arbeidsongeschikt raakt of pas bij vijftig procent? Ook de duur van de uitkering is van invloed: wil je al na een maand arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen of pas na drie maanden? En hoe lang wil je deze uitkering laten doorlopen? Voor al deze factoren geldt natuurlijk: hoe meer risico je neemt, hoe lager de premie uitpakt.

2. Dekkingsvariant AOV aanpassen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent meerdere dekkingsgraden. Als het risico op een ongeval in jouw beroepsgroep aanzienlijk is, bijvoorbeeld als automonteur of schilder, kun je de premie laag houden door je alleen te verzekeren voor ongevallen. Echter, steeds vaker komt ziekteverzuim voort uit psychische klachten zoals een depressie of een burn-out. In dat geval kun je ook een AOV afsluiten voor ziekte of voor ongevallen én ziekte. Maar daarmee gaat de premie uiteraard ook weer omhoog.

3. Aanvullen met een Broodfonds

Een laatste optie om je arbeidsongeschiktheidsverzekering laag te houden, is door deze aan te vullen met het deelnemen aan een Broodfonds. Dit is een collectieve voorziening, voor en door ondernemers. Een kleine groep ondernemers (minimaal twintig, maximaal vijftig) spreekt daarin onderling met elkaar af om de ander te steunen met schenkingen wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Een Broodfonds verlengt je eigenrisicoperiode en verlaagt zo je AOV-premie. Daar staat op zijn beurt wel de premie voor het Broodfonds tegenover. Het kan dus ook een optie zijn om je alleen bij een Broodfonds aan te sluiten.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief