Durfkapitaal goed alternatief voor mkb?

 In Finance, Innovatie

Banken draaien steeds meer de kredietkraan dicht voor familiebedrijven. Deze bedrijven moeten vaak op zoek naar alternatieve financiering. Is durfkapitaal een goed alternatief?

Het lijkt erop dat banken steeds meer zijn uitgekeken op de midden- en kleinbedrijven. Voor deze bedrijven wordt het dus belangrijk om goede financiële alternatieven te vinden om dit op te vangen. Een van de alternatieven is ‘risicodragend vermogen’, ook wel bekendals ‘durfkapitaal’. In het buitenland spreekt men over ‘private equity‘. En deze wereld krijgt de laatste tijd enorm veel kritiek.

Geschikt alternatief?
Veel bedrijven twijfelen over het al dan niet gebruiken van durfkapitaal. In Nederland zijn er wel veel bedrijven die hier al gebruik van maken. Meer dan 1400 bedrijven hebben eenparticipatiemaatschappij als geldschieter en aandeelhouder. Deze bedrijven vertegenwoordigen meer dan 380.000 werknemers en hebben bij elkaareen omzet van ongeveer 87 miljard euro. Ze vormen 15 procent van ons bbp.

Het grote gevaar van private equity ligt vooral bij de grotere bedrijven, met name de bedrijven met meer dan vijftig werknemers. De buitenlandse investeerders zijn erg gericht op winst en houden weinig of zelfs geen rekening met de gevolgen voor de toekomst van het bedrijf. Ze strippen de bedrijven als het ware waardoor de groeikansen sterk worden verminderd. Volgens cijfers van het CBS is het aantal bedrijven met meer dan vijftig werknemers de afgelopen jaren met maar liefst vijf procent afgenomen. Alleen zzp’ers zagen een stijging, met bijna dertig procent. Velen zien de eenmanszaken en -bedrijven als een grote bedreiging.

Tweede Kamer
Niet alleen bedrijven zelf zitten met de kwestie, ook in de Tweede Kamer wordt er duchtig gedebatteerd over de rol van private equity in de financiële sector. Vooral de onduidelijkheid over de praktijken van buitenlandse risicokapitaal financiers is een doorn in het oog van onder andere de PvdA. Die buitenlandse investeerders kopen steeds Nederlandse bedrijven op, om ze vervolgens te strippen en weer door te verkopen. Volgens Henk Nijboer van de PvdA lijkt dit gedrag van de investeerders op sprinkhanengedrag: zoals sprinkhanen die alles kaal vreten en een woestijn achterlaten. Volgens hem moet de wet aangepast worden om dit te voorkomen.

Gestapeld financieren
Veel mkb’ers zien een oplossing voor hun financiering in ‘gestapeld financieren’. Hierbij gaat de onderneming op zoek naar een combinatie van verschillende financieringsvormen. Ze maken gebruik van een banklening of durfkapitaal gecombineerd met leasing, factoring, crowdfunding of een andere vorm. Op deze manier komen de bedrijven toch nog aan het budget om verder te kunnen groeien. De overheid probeert ondernemers ook steeds meer inzicht te geven in de snelgroeiende wereld van financiën met verschillende projecten zoals de mkb-financieringsgids en Innovatiefonds mkb+.

Recommended Posts