Duurzaam HR-beleid invoeren in het familiebedrijf

PARTNERBIJDRAGE

Een duurzaam HR-beleid is een belangrijk aspect dat bij familiebedrijven past, meer nog dan bij andere organisaties. Binnen familiebedrijven is er namelijk vaak sprake van een hechte loyaliteitsband tussen onderneming en personeel. Met een duurzaam HR-beleid bindt u gemotiveerde, loyale werknemers blijvend aan uw onderneming.Maar wat houdt een duurzaam HR-beleid precies in? We zetten eens wat speerpunten voor u op een rij.

 • Groene arbeidsvoorwaarden
  Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Met groene arbeidsvoorwaarden bedoelen we arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan de duurzaamheid van onderneming én de band met uw werknemer. Steeds meer mensen hechten waarde aan een positieve impact op het klimaat en milieu. Daarom helpen veel werkgevers hun werknemers zo om duurzame keuzes te maken. Voorbeelden van groene arbeidsvoorwaarden zijn extra vakantiedagen als werknemers vrijwilligerswerk doen en een budget voor het verduurzamen van de huizen van werknemers (door isolatie of zonnepanelen). Maar ook een passend thuiswerk- en mobiliteitsbeleid is daar een voorbeeld van. Het invoeren van groene arbeidsvoorwaarden vergemakkelijkt het werven en behouden van personeel en zorgt ervoor dat uw onderneming is voorbereid op de toekomstige wet- en regelgeving.
 • Conscious contracting
  Standaard arbeidscontracten zijn vaak gericht op het uitsluiten van alle mogelijke risico’s en opgesteld in ingewikkelde juridische taal. Bovendien zijn het documenten met een flinke omvang. Veel werknemers weten niet precies wat er in hun arbeidsovereenkomst staat. Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen en de dynamiek tussen partijen. Met conscious contracting (bewust contracteren) wordt het contract een middel om een gelijkwaardige en duurzame relatie met elkaar aan te gaan. Het beschrijft in begrijpelijke, maar juridische houdbare taal wat partijen samen willen bereiken. Omdat de afspraken duidelijk zijn voor iedereen, bestaat minder kans op conflicten.
 • Duurzame inzetbaarheid
  U wilt elke werknemer gemotiveerd en betrokken houden, zeker als zij al lang bij de onderneming werken. Dan is het belangrijk om te zorgen voor  een gezonde werkplek met aandacht voor het fysieke en mentale welzijn van werknemers. U vergroot de duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld door het stimuleren van opleidingen en cursussen of het opzetten van een fietsplan. Maar denk ook aan de inzet van gepensioneerde of arbeidsongeschikte werknemers. Het investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt de output van uw personeel, zorgt voor kostenbesparing en maakt het werknemersbestand veerkrachtig.
 • Diversiteit en inclusie
  De termen diversiteit en inclusie zijn niet los van elkaar te zien; het gaat niet alleen om het hebben van een mix van verschillende mensen in een groep, maar ook om het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Maar hoe zorgt u ervoor dat werknemers zich thuis voelen binnen uw onderneming? Objectivering van het wervingsproces en het gelijktrekken van salarissen zijn slechts enkele manieren om dit te bereiken. Ook kunt u uw werknemers meer betrekken bij de bedrijfsvoering. Door ieders eigen achtergrond kijkt elke werknemer vaak op een andere manier naar bepaalde dingen, wat weer zorgt voor nieuwe ideeën. Werknemers voelen zich gelukkiger en veiliger op een diverse en inclusieve werkplek. En voor u levert een inclusief team vaak betere prestaties én hogere winstgevendheid op.

Door deze speerpunten te integreren in uw HR-beleid, bouwt u een duurzame en veerkrachtige onderneming op waarin werknemers gedijen en bijdragen aan het succes van uw familiebedrijf.

Toekomstbestendig ondernemen voor het familiebedrijf
Het opzetten van een duurzaam HR beleid vergt wellicht wat omdenken. Wij denken graag met u mee! Meer weten over duurzaam HR beleid of andere relevante thema’s voor familiebedrijven zoals bedrijfsopvolging, eigenaarschap, duurzaamheid en vermogen? Ga naar Familiebedrijven | Grant Thornton. U vindt hier ook de contactgegevens van een adviseur bij u in de buurt.

 

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief