Duurzaamheid binnen familiebedrijven

 In Dossier: EY

Familiebedrijven hebben de naam duurzaam te zijn. Goed burgerschap, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoording staan doorgaans synoniem voor het familiebedrijf. Familiegestuurde ondernemingen kijken immers verder dan de dag van morgen en houden rekening met de volgende generaties. Dat zijn de bouwstenen voor een breed gedragen MVO-beleid.

Ondanks de verduurzaming van de afgelopen jaren, blijven de stijgende welvaart en de toegenomen bevolkingsgroei in de BRICS-landen extra druk op de beschikbare grondstoffen zetten. In sommige landen zoals Denemarken en Frankrijk heeft dat geleid tot wetgeving die daar op in speelt. In Nederland kennen we dergelijke wetgeving nog niet, maar we kunnen natuurlijk op vrijwillige basis al wel flinke stappen maken.

Interne processen verduurzamen
Mijn collega Hugo Hollander, partner bij Ernst & Young en deskundige op het gebied van mvo-verslagen, geeft accountantsverklaringen af bij duurzaamheidsverslagen. Duurzaamheid is volgens hem een thema dat echt leeft onder familiebedrijven. De maakindustrie loopt daar volgens hem in voorop. Door verduurzaming van het product en de verpakking en het verbeteren van de logistieke processen, weten bedrijven in de maakindustrie vaak flinke winst te behalen.

Hollander ziet dat familiegestuurde ondernemingen vaak beslissingen ten aanzien van de interne processen of methodieken nemen die aanvankelijk tegendraads lijken, maar die eigenlijk heel duurzaam zijn. Zo gebeurt het nog wel eens dat ze een op het oog niet rendabel project langer financieren, omdat de familie er echt in gelooft. Dergelijke beslissingen kun je alleen nemen als je over een lange adem beschikt.

MVO-verslag
Hollander ondersteunt dga’s onder meer bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Daarbij wordt bijvoorbeeld het wagenpark onderzocht. Welke auto’s zijn in gebruik? Hoeveel CO2 stoten die uit? Je kunt medewerkers stimuleren om zuinigere auto’s te kiezen door middel van een bonus-malusregeling.

Belangrijk onderdeel van een duurzaamheidsstrategie is het communiceren van wat je doet. Via een mvo-verslag maak je zowel aan personeel, als aan klanten en leveranciers kenbaar waar je met jouw familiebedrijf voor staat. De Global Reporting Initiative (GRI) heeft richtlijnen opgesteld voor het opstellen van mvo-verslagen. De principes en indicatoren van de GRI kunnen bedrijven gebruiken bij het meten en rapporteren van hun economische, sociale en ecologische prestaties.

Draagvlak creëren
Het doorvoeren van een ethisch verantwoord beleid valt of staat bij het draagvlak. Ondanks de goede bedoelingen zal niet iedere medewerker het initiatief omarmen. Verandering stuit immers altijd op weerstand. Dat is niet erg, want het zijn juist de criticasters die je scherp houden. Zorg tegelijkertijd wel voor ambassadeurs van het project. Kijk uit naar ‘believers’, medewerkers die bijvoorbeeld thuis ook milieubewust te werk gaan. Praat met hen, creëer enthousiasme en zorg ervoor dat zij de boodschap overbrengen naar collega’s. Een beleid dat door de top gedragen wordt en door medewerkers overgedragen wordt, staat garant voor een langdurig succes.

Arjen Brussé, partner Ernst & Young Family Business Center of Excellence

Dit artikel is tevens terug te vinden op EYXchange, het kennisplatform voor ondernemers van Ernst & Young.

Recommended Posts