“Een family office zoals bedoeld; onafhankelijk en het belang van de klant dienend”

Family office De Rendtmeesters Erik Willems

Als onafhankelijke belangenbehartiger geldt een family office als adviseur rondom vraagstukken die vermogende families bezighouden. De Rendtmeesters pakt dit werk als ‘multi family office’ net even anders aan: heel bewust als generalist, met een netwerk van specialisten. “Wij overzien het geheel en bieden daarmee overzicht, uitzicht en inzicht aan onze relaties.”

Erik Willems is op de kop af veertig jaar actief in deze branche. Hij begon bij Bank Mees & Hope (later Mees Pierson) met een passie voor ondernemers en familiebedrijven. In 2008 startte hij met enkele collega’s als onafhankelijke belangenbehartiger voor familiebedrijven. “Sinds de start is er veel veranderd. Er is meer aandacht voor familiebedrijven. De grote hype zit hem in verkoop en overdracht”, zegt Willems.

Generalisten met totaaloverzicht

“Maar hoeveel bedrijven krijgen het voor elkaar om een heus familiebedrijf uit de grond te stampen? En hoeveel lukt het vervolgens om het familievermogen zijn werk te laten doen? Op dat laatste vlak bieden wij continuïteit, wat ook onze voornaamste focus is. We zijn een onafhankelijke vertrouwenspartner. Laat dat nou net onze meerwaarde zijn. We zijn een family office zoals oorspronkelijk is bedoeld: onafhankelijk en enkel het belang van de klant dienend. Er zijn steeds meer specialisten. Wij zijn juist generalisten die het totaaloverzicht hebben.”

Vermogen beheren, behouden en/of overdragen vergt expertise en een stevige fundering. Op hoofdlijnen belegt het merendeel van de families het vrije vermogen in beursgenoteerde aandelen of obligaties, private equity en vastgoed. Al dan niet met mogelijke kruisverbanden met de (voormalige) onderneming. “We organiseren daarbij altijd drie zaken: overzicht, uitzicht en inzicht. Voor het overzicht vatten we alle bezittingen samen op één A4. Bij uitzicht bekijken we: wat kan ik ermee, wat zijn de mogelijkheden? Met inzicht bepalen we: wat doet het voor ons? Wat zijn de rendementen en waar zitten de risico’s? Door dit alles helder in kaart te brengen, ontstaat er financiële rust en is er ruimte om de continuïteit te borgen.”

Virtueel multi family office

De toegevoegde waarde van De Rendtmeesters is ook het digitale archief dat het kantoor voor de klanten beheert. “Op documentniveau kunnen we dit archief beschikbaar stellen aan specialisten. De klant bepaalt uiteraard wie wat mag inzien.” Deze structuur van specialisten binnen handbereik, maakt De Rendtmeesters in feite een virtueel multi family office. Het kantoor heeft niet alle specialismen in huis, maar spreekt wel hun taal en coördineert de samenwerking tussen de vaste specialisten en de klant. Het voordeel van deze werkwijze is uiteindelijk een kostenbesparing én een kwaliteitsverbetering.

Om de ontwikkeling van het familievermogen te toetsen aan de kaders en te monitoren (en inzicht te geven), rapporteert De Rendtmeesters periodiek aan haar klanten. Dit over de verschillende entiteiten, waarin ook niet-beursgenoteerde activa en passiva zijn opgenomen. Denk hierbij aan onroerend goed, bedrijven, private equity en/of eventuele leningen. Een andere toegevoegde waarde van De Rendtmeesters is de betaalservice. Het family office kan vaste betalingen goedkeuren voor klanten indien zij dit wensen. Het maakt onderdeel uit van het totale ontzorgen van bedrijfsfamilies rondom vermogen.

Latente behoeften erkennen

De omvang van het vermogen van de klanten is niet relevant, stelt Willems. “De ideale klant geeft ons de ruimte om toegevoegde waarde te leveren. Onze ervaring leert dat een groot aantal familieondernemers zijn latente behoeften niet kent. Onze klanten erkennen dit en staan open voor begeleiding, zonder zelf de beslissingen uit handen te geven.”

De toegevoegde waarde van De Rendtmeesters zit in verschillende zaken. “Voor overtollig kapitaal adviseren wij om vroeg over te dragen. Overdracht bij leven is namelijk fiscaal interessanter dan bij overlijden.” Veel klanten zijn ondernemer geweest, die van een dubbeltje een kwartje hebben gemaakt. “De uitdaging is dan om van een kwartje weer een dubbeltje te maken door tijdig vermogen over te dragen. Het zit tussen de oren en daar adviseren wij graag bij. Het moet in ieder geval geen touwtrekwedstrijd worden tussen ouders en kinderen.” De nieuwe generatie kan ook veel opsteken van de kennis van De Rendtmeesters. “Wij doen veel aan vermogenseducatie. Daarbij bereiden we de volgende generatie voor op wat komen gaat.”

Familieberaden

De oudere generatie heeft idealiter het beste voor met iedereen. Met z’n kinderen, eventuele andere familieleden binnen het bedrijf én met het bedrijf zelf. “Ondernemers binnen het familiebedrijf moeten hun kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Communiceren is sowieso heel belangrijk binnen familiebedrijven. Financiële opvoeding zit in woorden en openheid. Geld moet altijd het smeermiddel zijn, niet het zand in de motor.” De Rendtmeesters helpt regelmatig bij het inrichten van ‘familieberaden’, om gestructureerd het gesprek binnen de familie te voeren, ieder vanuit zijn eigen rol. “Die beraden hebben betrekking op algemene zaken en het financiële gedeelte en helpen bij het behouden van de harmonie in de familie.”

Vaak heeft De Rendtmeesters “twee generaties in de boeken, soms drie of vier”. Overdracht van het bedrijf, maar zeker ook van de aanwezige middelen, is logischerwijs een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo ook voor het werk van De Rendtmeesters. Soms is overdracht binnen de familie niet mogelijk. “Sommige families krijgen het voor elkaar te transformeren van familieonderneming naar ondernemende familie. Deze families nemen geen afscheid van het bedrijf, maar zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen. Door eigenaar te blijven, houd je het kapitaal goed renderend en behouden we werkgelegenheid in de regio. Dat is ook iets waarover wij kunnen adviseren.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief