Een warm pleidooi voor het Familiebedrijven Genootschap

Familiebedrijven Genootschap

Middelgrote en grote familiebedrijven in Noord-Brabant en Gelderland hebben zich verenigd in het Brabantse Familiebedrijven Genootschap en het Gelderse Familiebedrijven Genootschap. Namens de Rabobank zijn Marin Boon (links op de foto) en Edwin Boekhorst als kennispartners betrokken bij deze twee unieke regionale netwerken. Enthousiast vertellen Boon en Boekhorst over hun relatie met én het belang van deze genootschappen.

Edwin Boekhorst (51) is directeur Grootzakelijk bij de Rabobank in Gelderland. Al 31 jaar werkt hij bij de Rabobank en als geboren Arnhemmer koestert hij zijn Gelderse roots. Ook Marin Boon (48) is al ruim 25 jaar werkzaam bij de Rabobank. Sinds 2017 is hij directeur Corporate Clients voor de regio Zuidoost Nederland. “Vlak na mijn aanstelling als directeur kwam ik voor de eerste keer in aanraking met het Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG, red.)”, zegt Boon. “Een genootschap van, voor en door familiebedrijven. In 2010 opgericht, mede onder aanvoering van Wim van der Leegte van VDL Group, met als doelen kennis delen en ervaringen uitwisselen met andere familiebedrijven en elkaar op die manier versterken. Ik had al meteen door dat het heel bijzonder was om hier deel van uit te mogen maken. Afgelopen jaar, vlak voor de coronacrisis, is het 10-jarig jubileum nog uitbundig gevierd.”

Rol op de achtergrond

Goed voorbeeld doet goed volgen en daarom besloten een aantal Gelderse familiebedrijven in 2018 het Gelderse Familiebedrijven Genootschap (GFBG) op te richten. Ze werden hierbij geholpen door de huidige voorzitter van het BFBG: Bob Hutten. Boekhorst: “Bob ziet het liefst dat familiebedrijven zich in elke provincie verenigen, omdat hij gelooft in het principe ‘als je niet deelt, kun je niet vermenigvuldigen’”. Het BFBG telt circa 150 leden en in krap twee jaar tijd is het GFBG uitgegroeid tot ruim vijftig leden. “Net als in Brabant, is de Rabobank als kennispartner betrokken bij het GFBG”, vervolgt Boekhorst. “Van oudsher sluit het regionale en coöperatieve karakter van de Rabobank goed aan bij het DNA van het familiebedrijf. Vertrouwen speelt hierin een grote rol. Wederkerigheid vind ik een mooi woord om onze relatie met familiebedrijven mee te omschrijven. Om als bank succesvol te opereren binnen deze genootschappen moet je je bescheiden opstellen. Niemand zit erop te wachten dat ik mijn visitekaartjes in het rond strooi. Het gaat om de familiebedrijven, ons past een rol op de achtergrond.”

Kennis vergaren, kennis delen

Het delen van kennis gebeurt soms gevraagd, maar soms ook ongevraagd. Boon: “Erasmus Centre for Family Business, BDO Accountants & Adviseurs en de Rabobank werken sinds 2016 samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven. Het afgelopen jaar spitste het onderzoek zich bijvoorbeeld toe op de vitaliteit van oudere familiebedrijven en de vaak moeizame overgang van de tweede naar de derde generatie. Deze onderzoeken worden gewaardeerd door familiebedrijven en het kan helpen om bepaalde – soms ingewikkelde – discussies op gang te brengen. Het mooie is dat vrijwel iedereen binnen het genootschap te maken heeft met dezelfde vragen en uitdagingen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe kwetsbaar mensen zich durven op te stellen.”

Familiebedrijven Genootschap: verbindingen leggen

“Een netwerk biedt natuurlijk kansen”, gaat Boon verder. “Ook daarin kunnen wij een rol spelen, bijvoorbeeld door familiebedrijven te introduceren bij experts of bedrijven uit het netwerk van de Rabobank. Zo had ik laatst een gesprek met Aukje Kuypers, algemeen directeur van Kuijpers. Kuijpers, actief in ontwerp, bouw en onderhoud van technische installaties, zet vol in op duurzaamheid, een boodschap die Aukje graag voor het voetlicht brengt bij klanten. Als voorbeeld noemde ze een aantal ziekenhuizen waarvoor ze werkt. Toevallig zijn vrijwel alle ziekenhuizen in het werkgebied ook klant bij ons en ik weet dat zij op zoek zijn naar manieren om te verduurzamen. Dan is één en één al snel twee. Wij kunnen Kuijpers een podium bieden waarop zij hun verhaal kunnen vertellen aan onze ziekenhuisrelaties. Dat soort verbindingen leggen is toch fantastisch?”

Goede tijden, slechte tijden

“Belangrijk in een relatie is dat je er voor elkaar bent in goede en slechte tijden”, stelt Boekhorst. “De coronacrisis is het ultieme voorbeeld daarvan. Na de lockdown hebben onze accountmanagers al onze grootzakelijke klanten gebeld. Gewoon om te informeren hoe het met hen gaat en of wij nog iets konden betekenen. Dat wordt gewaardeerd. Dat is ook de kracht van onze persoonlijke aanpak. Want wij kunnen dat alleen maar doen, omdat we bewust werken met kleinere portefeuilles. Uiteraard hebben wij als bank kaders waarbinnen we moeten opereren, maar als we kunnen helpen, doen we dat. Soms doe je dat op een onconventionele manier. Als de ene klant mensen thuis heeft zitten, terwijl de andere om mensen zit te springen, kun je daarin misschien iets betekenen.”

Kippenvel

Wat opvalt, is dat veel familiebedrijven zich opmerkelijk goed door de crisis slaan. Boon: “In generieke zin zijn familiebedrijven wat conservatiever gefinancierd, hebben ze een platte organisatiestructuur en goede relaties met stakeholders. Dit maakt dat zij een langere remweg hebben, wendbaarder zijn en wat makkelijker kunnen anticiperen. Dit laat onverlet dat familiebedrijven die werkzaam zijn in sectoren die midscheeps worden geraakt door deze crisis, het ook heel erg zwaar hebben.”

Boekhorst: “Eén van de bestuursleden van het GFBG is Theo van Workum, eigenaar van Rent-All, een verhuurbedrijf dat is gericht op de evenementenbranche en al maanden stilligt. Als Theo mij belt, is hij blij dat ik als bankier de telefoon opneem. Hoewel ik hem bancair in deze coronacrisis beperkt kan helpen, kan ik hem wel een luisterend oor bieden. En dáár gaat het juist om: die aandacht voor de menselijke maat in het zakendoen, dát is de kracht van de Rabobank. Natuurlijk zijn wij een bank en is business belangrijk, maar de relatie met onze klanten staat daarbij voor mij voorop. Als ik dan lees hoe Theo in een interview met de Gelderlander de Rabobank prijst, omdat wij achter hem staan, dan krijg ik daar wel kippenvel van.”

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief