Eigen accountant voor vennoten familiebedrijf van toegevoegde waarde

 In Finance

Familiebedrijven moeten ervoor zorgen dat ieder van de vennoten een eigen accountant heeft. Dit om moeilijkheden te voorkomen als zich conflicten voordoen.

De vennoten binnen een familiebedrijf zijn familie en dus absoluut geen onbekenden. Wanneer er discussie ontstaat over bepaalde aspecten binnen het bedrijf, of wanneer er zelfs sprake is van een conflict, kan het erg nadelig zijn wanneer iedereen dezelfde accountant heeft.

Een accountant per vennoot
Wanneer bepaalde zaken niet formeel zijn vastgelegd en er discussie ontstaat binnen het bedrijf, kunnen de gemoederen hoog oplopen. De Accountantskamer, de bij de Wet ingestelde tuchtrechterlijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt, wijst dan ook op het belang van een eigen accountant voor ieder van de vennoten.

Escalatie
De Accountantskamer noemt als voorbeeld een situatie die zich eind maart voordeed. Het ging hier om een familiebedrijf waarvan de aandelen werden gehouden door een aantal vennootschappen. Die aandelen werden vervolgens weer gehouden door een aantal familieleden. Er ontstaat onenigheid over de betaling van een managementfee, wat escaleerde toen bij een nadere controle bleek dat er een flink bedrag ontbrak in de boekhouding van één van de bv’s. De gemoederen tussen een familielid aan de ene kant en een familielid aan de andere kant liepen hoog op.  De ene partij stelde de andere partij in dit geval zelfs aansprakelijk.

Berisping
Wanneer een dergelijk conflict escaleert, kan een accountant niet langer nog werkzaamheden voor het bedrijf verrichten. Hij heeft immers niet langer het vertrouwen van alle aandeelhouders. Toch wilde de betreffende accountant wel aanblijven als accountant voor twee van de aandeelhoudende bv’s. De andere tak van de familie diende hierop een klacht in bij de Accountantskamer, aangezien de accountant partijdig en onzorgvuldig gehandeld zou hebben. De aanklager werd in het gelijk gesteld en de accountant kreeg een berisping.

Recommended Posts