Energy Platform ziet kansen voor MKB in windenergie

 In Innovatie

Van 31 mei tot en met 2 juni wordt de beurs en kennisnetwerk Energy Platform georganiseerd in Hardenberg. Martin Weissmann, offshore windexpert en innovatiemanager bij InnovatieLink, zal praten over de kansen voor het MKB, waaronder veel familiebedrijven, van Offshore Wind.

Hoewel windenergie duurzaam is, is het proces om deze energie te vangen en op te slaan erg duur. Wie denkt aan wind op zee, ziet enorme masten en turbinebladen voor zich. Minder of zelfs helemaal niet zichtbaar zijn de fundering, de kabels, de elektrische installaties en de schepen. Er moet drastisch op kosten worden bespaard: het moet vooral slimmer en efficiënter. Het MKB kan een belangrijke rol spelen in het reduceren van de kosten. Tijdens Energy Platform zal deze rol worden besproken.

Windparken zijn onmisbaar
Wil Nederland de doelstelling halen om over zeven jaar voor zestien procent van zijn energievoorziening op duurzame bronnen te kunnen vertrouwen, dan zijn windparken op zee onmisbaar, zo betoogde Minister Kamp begin dit jaar in het Energierapport. In het Energieakkoord is al in 2013 afgesproken om in het jaar 2023 zo’n 4450 MW aan vermogen op zee te realiseren, een kleine 40 procent van het totaal aan duurzame energie en goed om ongeveer 4,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Eind 2015 had Nederland nog maar drie windparken met een vermogen van totaal 375 MW gerealiseerd. Niet alleen moet dit aantal omhoog, de kosten voor realisatie moeten drastisch omlaag, tot wel 40 procent.

Doelstelling
Het afwijzen van de Stroomwet in de Eerste Kamer dreigde roet in het eten te gooien, maar inmiddels is de zogeheten correctiewet aangenomen, zodat het toch moet gaan lukken om te gaan verduurzamen. “Eindelijk duidelijkheid na tien jaar onduidelijkheid”, stelt Weissmann. “Het budget is gereserveerd en jaarlijks wordt 700 MW aan kavels uitgegeven. Zo sluit de eerste tender voor het windpark voor de kust bij Borssele op 12 mei en de tweede in september. Dus de druk wordt er flink opgehouden. Bovendien is er in dit windpark ruimte gereserveerd voor het demonstreren van nieuwe typen turbines en funderingen gereserveerd. Dat is uniek.”

De invloed van het MKB
Juist het MKB draagt bij aan innovaties die nodig zijn om de gigantische uitbreiding en de kostenbesparingen te kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat het ontwerp en de uitvoerende werkzaamheden slimmer en efficiënter moeten worden uitgevoerd. Windparken op zee zijn relatief nieuw. Het oudste windpark op de Noordzee dateert van 2002 in Denemarken en in Nederland werd het eerste park zelfs pas in 2008 opgeleverd.

Programma
Datum: woensdag 1 juni 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Evenementenhal Hardenberg

14.30 uur            Welkom en introductie

14.45 uur            Lezing Weissmann: MKB’s kansen Nederlandse offshore windindustrie

15.30 uur            Discussie met de zaal

16.00 uur            Einde lezing en mogelijkheid bezoek beursvloer

Recommended Posts