Erfgenamen familiebedrijf zwaarder belast

Het kabinet wil erfgenamen van familiebedrijven zwaarder gaan belasten. De bestaande vrijstelling komt hiermee in het geding. Dit blijkt uit een brief van VVD-staatssecretaris Eric Wiebes aan de Tweede Kamer. 

Wiebes wil  een einde maken aan het versoepelen van de belastingregeling voor familiebedrijvenVolgens het Financieele Dagblad kan de belasting op lopen van 3,4 procent tot 20 procent van de ondernemingswaarde bij kinderen en 36 procent bij kleinkinderen.

Lager Vrijstellingspercentage
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad eind vorig jaar nog oordeelde dat erfgenamen van familiebedrijven niet bovenmatig bevoordeeld werden ten opzichte van anderen erfgenamen. Wiebes wil deze uitspraak echter naast zich neerleggen:  “Ik heb het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in 70 percent van de gevallen de te betalen erfbelasting -in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling- uit nalatenschap betaald had kunnen worden.”

Eigen vermogen
Het voorstel kan de erfgenamen van familiebedrijven hard raken: “Als de erfgenamen het bedrag niet uit hun eigen vermogen kunnen betalen, moeten ze het bedrijf dividend laten uitkeren. Daar moeten ze dan ook nog eens 25 procent belasting over betalen”, aldus Xavier Auerbach van KPMG Meijburg in het Financieele Dagblad.

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief