Europees Parlement: MKB moet makkelijker aan lening komen

 In Finance

Brussel – Kleine bedrijven, waaronder familiebedrijven, moeten bankleningen kunnen krijgen die passen bij hun behoeften. Dit zeggen Europarlementariërs vandaag in een verslag waarin gevraagd wordt om nieuwe wetgeving op dit gebied.

“Er zijn meer dan 23 miljoen kleine en middelgrote bedrijven in Europa. Het is heel belangrijk dat wij de diversiteit van bedrijven onderkennen, ook wat betreft het type financiering, dat zij nodig hebben. Wij stellen voor om alternatieve financieringsvormen meer in de verf te zetten. Crowdfunding, durfkapitaal, dat moeten wij stimuleren, onder andere via ‘fund-to-fund’-investeringen met hulp van het Europese investeringsfonds. Wij moeten ook kijken naar meer flexibiliteit en transparantie in bankleningen, door onder meer de administratieve rompslomp aan te pakken”, aldus Europarlementariër Philippe De Backer.

Duidelijke regels
Voor kleine bedrijven, zoals familiebedrijven, hightech ondernemingen en startende bedrijven, is het moeilijker om financiering te krijgen dan voor andere spelers op de markt. Europarlementariërs vinden dat banken die staatshulp of steun van de Europese Centrale Bank hebben ontvangen om de crisis te overleven, verplicht moeten worden speciale leningen te verstrekken voor kleine en middelgrote bedrijven. In het verslag staat tevens dat kleine bedrijven geholpen moeten worden bij het verwerven van basale financiële kennis. Hiermee zouden de kansen op een lening vergroot kunnen worden. Duidelijke regels over samenwerking en informatie-uitwisseling met kredietverstrekkers zou voor beide partijen de onzekerheid wegnemen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over informatie over de financiële positie van de kredietverstrekkers of mogelijkheden voor de kredietnemer om leningen vervroegd af te lossen.

Kleine bedrijven zijn heel kwetsbaar voor te late betalingen door andere bedrijven. Om deze reden willen Europarlementariërs dat lidstaten de Europese richtlijn betalingsachterstanden zo snel mogelijk uitvoeren. Met deze richtlijn moeten bedrijven rente betalen over betalingen die niet binnen 30 dagen worden gedaan.

 

Recommended Posts