Explosieve leegstand agrarisch vastgoed

 In Bedrijfsoverdracht

De leegstand van agrarisch vastgoed neemt de komende jaren explosief toe. Door de afname van boeren familiebedrijven en schaalvergroting kan de omvang van de leegstand in de agrarische sector die van kantoren en winkels gaan overschrijden.

Uit onderzoek van het Wageningse instituut Alterra blijkt dat de leegstand in agrarische bedrijven, waaronder veel familiebedrijven, kan oplopen tot 32 miljoen vierkante meter in 2030. Gemeente hebben geen precieze cijfers over de omvang van de huidige leegstand. Doordat hun focus vooral ligt op leegstand van kantoren en winkels, is de agrarische leegstand eigenlijk een blinde vlek. Dit is onterecht. Zo laat onderzoek van Beeck Adviseurs voor Ruimtelijke Ordening zien dat in Zuidoost-Brabant op dit moment dan 600 agrarische gebouwen leegstaan.

Oorzaak
De afname van het aantal agrarische bedrijven is al decennia aan de gang. Het zijn veelal familiebedrijven waar de huidige generatie het niet meer ziet zitten om het stokje van hun ouders over te nemen. Tegelijkertijd is er sprake van een schaalvergroting. Dit blijkt uit het gegeven dat het aantal bedrijven met meer dan 50 hectare aan grond sinds de eeuwwisseling is verdubbeld. Beide factoren dragen bij aan de grote leegstand. Nu dit probleem inzichtelijk is gemaakt, is het vraag wie er opdraait voor de kosten van de leegstand en wat de nieuwe bestemming van het vastgoed zou moeten zijn.

 

 

Recommended Posts